Ungdomsfullmäktiges logotävling för unga i Korsholm

Ungdomsfullmäktige förnyade sin logo och under tiden 9-31.12 2019 hölls logotävlingen öppen för att lämna in bidrag.

Vinnaren utsågs med tanke på bl.a. hur man kunde använda bidragen som en tryckt logo på kläder, och marknadsföring, samt hurudant jobb som hade satts ner på bidragen. 

Tack för era bidrag!

Om det finns frågor eller du behöver mera information kontakta:
Ungdomsledare Julia Nyback
050 309 8292
julia.nyback@korsholm.fi