Uppsökande ungdomsarbete

Korsholms kommun har egen verksamhet för det uppsökande ungdomsarbetet,
målgruppen är ungdomar i åldern 15 till 29 år och bosatta i Korsholm.

Vi, uppsökande ungdomsarbetare, kan hjälpa till när man:

  • avbrutit sina studier
  • söker en praktik- eller studieplats
  • behöver hjälp med att sköta saker i vardagen
  • har problem som har att göra med hälsa, ekonomi eller beroende
  • behöver stöd i sin livssituation eller med att planera framtiden
  • behöver hjälp med att besöka instanser och myndigheter, t.ex. FPA och Arbetskraftsbyrån
  • behöver hjälp med att hitta olika tjänster
  • söker arbete och skriver arbetsansökningar
  • behöver hjälp med något annat, vad som helst


Med oss får man ta kontakt när man funderar över något. Vi kan stämma träff hemma hos dig, ute på kaffe eller på vårt rum i ämbetshuset.

Ta kontakt, vi hjälper gärna till!

Vi är mer flexibla och använder nya arbetssätt under de förändringar och utmaningar som coronaläget medför. 

Linda 044-7271502 eller linda.staffans@korsholm.fi
Julia 050-4650591 eller julia.kaldstrom-sund@korsholm.fi
uppsokande@korsholm.fi

Facebook
Uppsökare Korsholm Etsivä Mustasaari >>>

Instagram
uppsokandeetsivakorsholm

Video om det uppsökande ungdomsarbetet