Årets Ungdom

Korsholms ungdomsfullmäktige utser en person som under det gånga året har arbetat eller utfört en handling för ungdomars bästa. Personen som nomineras med motivering, bör vara 13–21 år gammal och vara Korsholmare.
 
Emilia Stenman

Årets ungdom 2020 Emilia Stenman

 Till Årets ungdom 2020 utnämns Emilia Stenman. Hon har under flera år varit ansvarig och omtyckt ledare inom friidrott och innebandy för barnen i Älvbyarna. Hon fungerar som en fin förebild för barn och ungdomar genom sitt idrottsengagemang, sin positiva personlighet och sitt aktiva ledarskap där hon ser och hör alla deltagare, oberoende ålder eller kunnande. Vi i föreningen och de deltagande barnens föräldrar värdesätter att hon vill arbeta för barnens hälsa och välmående på sin fritid genom att erbjuda barnen tillfällen till inspirerande motionsaktiviteter.

 

IMG 7374

Årets ungdom Emilia Stenman och ungdomsfullmäktiges ledamot Jakob Luoma

Emilia har själv en idrottsbakgrund och har spelat fotboll i många år. Under sommaren 2020 har hon också jobbat som lekledare vid Folkhälsans simskola i Toby. Hon har en tendens att ta barnen till sig och hon är väldigt uppskattad bland barnen. Emilia är positiv, glad och också omtänksam och rättvis. Familjen och vännerna är viktiga för henne och hon uppskattar även att spendera tid i skärgården vid villan samt tycker om att vara ute på promenad med hunden.

 

 

________________________________________________________________

Årets ungdom 2019 Ellen Blom
Årets ungdom 2018 Joonatan Pöntinen