Ung i Korsholm

Ung i Korsholm är en portalsida under vilken man hittar information om ungdomsverksamhet eller annan info som rör ungdomar i kommunen.

Bland annat hittas här länkar till 4H arbetspoolen (förmedlar arbetshjälp av ungdomar till privata hushåll i kommunen), kommunens ungdomsinformations- och rådgivningstjänst decibel, ungdomsgården Ziti osv.  

Det övergripande syftet och målsättningarna med ungdomsverksamheten i kommunen är samordna information, stödja uppväxttiden, erbjuda meningsfull och mångsidig fritidssysselsättning och främja ungdomarnas påverkningsmöjligheter.