Museer

I Korsholm finns stort antal aktiva hembygdsföreningar varav åtta av föreningarna har ett eget hembygds- eller friluftsmuseum.

tvätt

Stundars museum i Solf

Stundars är med sina 70 hus ett av Finlands största friluftsmuseer. Museet skildrar livet i en svenskösterbottnisk landsortsby i slutet av 1800- och början av 1900-talet ur såväl böndernas som hantverkarnas och de obesuttnas perspektiv. I museibyn finns bland annat lanthandel, byskola, bondgård samt en mängd hantverkarverkstäder som ännu är i användning.

Stundars håller regelbundet öppet sommartid från veckan efter midsommar till mitten av augusti. Aktiviteter och evenemang ordnas året om och det är alltid möjligt att boka en visning eller något annat av museets program för grupper. På området ordnas också konstutställningar och andra kulturevenemang, och sommartid är museets café och butik öppna för besökare. I anslutning till museet verkar också restaurang Hemmer, en högklassig beställningsrestaurang.

Mera information om Stundars hittar du på Stundars webbplats.
Besöksadress: Stundarsvägen 5, 65450 Solf

Gransösunds fiskeläge i Södra Vallgrund

Granösunds fiskeläge ger en bild av livet i Replot skärgård under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på de traditionella näringarna fiske, säljakt, jordbruk och hantverk. I säljaktshuset kan du bekanta dig med den utrustning som säljägarna behövde under den flera veckor långa fångstresan ute bland Bottenvikens isar. I båthuset hittar du båtar och fiskredskap som strömmingsfiskaren använde i sitt arbete långt ute på öppna havet. I fiskarbastun kan du se hur fiskarna bodde under sin vistelse vid fiskeläget och i salthuset får du veta hur fångsten togs om hand när skötarna bärgats.

På området finns dessutom en sytningsstuga från 1800-talet, ett uthus med matbod och vedlider, en snickarbod, ett fähus, en strandbod, ett loft och en utställningshall. Alla gamla byggnader är flyttade till området från olika ställen i skärgården och de är alla inredda så autentiskt som möjligt med föremål som ursprungligen stått i liknande miljöer.  Ett stenkast i från museet verkar också restaurang Bullerås, en högklassig beställningsrestaurang.

Mera information om Granösunds fiskeläge hittar du på Granösunds webbplats.
Besöksadress: Bulleråsvägen 320, 65930 Södra Vallgrund

Mårtes Gårdsmuseum i Björköby

Huset byggdes år 1844 och fungerar idag som ett gårdsmuseum. Här kan ni se några av byns äldsta Björköskåp, byns första radio och gamla textilier, men också modernare inslag som visar hur huset utvecklats med sina ägare genom århundradena. På gården förevisas även Motormuséet, Soldatens Stuga, karderiet, spinneriet och matboden, samt våra utställningar om Skyddskåren, Skolan och 1800-talskläder. Folk har redan färdats till detta hus i årtionden för att besöka den tidigare ägaren Emil Doktar som var känd kotknackare och mångsysslande bybo - välkommen hit du också för att höra om Björköleverne och de spännande livsöden som knutits till detta hus!

Bodback är hamnen som sjöd av liv fram till 1940-talet då landhöjningen tvingade Björköborna att flytta fiskehamnen till Svedjehamn. Bodback är ett levande vykort av en svunnen tid. Här kan du besöka säljägarens sjöbod, lära dig om fiske, båtar, se Highlander-korna som betar på området och framförallt njuta av den lugna miljön. Bodback har också en direkt anknytning till Postrodden som rotts och seglats med allmogebåtar mellan Björkö och Holmön varje år sedan 1982. Sommarcafé Salteriet finns också i Svedjehamn.

Mera information om Mårtes gårdsmuseum och Bodback hittar du Mårtes webbplats.
Besöksadress: Uppbyggted 71, 65870 Björköby

Replot hembygdsmuseum i Replot

Replot hembygdsmuseum speglar ett typiskt skärgårdshemman. I samlingarna finns både nyttoföremål  och möbler från 1700-1800-talen samt handgjorda kläder för både stora och små.

På Alexandersgatan, mitt i byn, finns Replot hembygdsmuseum. I museets samlingar ingår allt som var typiskt för ett självhushåll i en skärgårdsby förr. Stugan är en typisk Replotstuga med möbler och föremål från 1700- och 1800-talet. Speciellt karakteristiskt för Replot är de målade allmogemöblerna, ofta med inslag av grönt.

Ett av museets guldkorn finns i kammaren där olika textilier, kläder och hattar finns bevarade: både handgjorda och maskinstickade kläder, exotiska hattar som sjömännen hämtat hem från långfärda seglatser och till och med en hjälm från andra världskriget. Imponerande är också museets boksamling, som fick sin början redan under hembygdsmuseets första år. Närheten till havet och sjömanslivet är synligt i samlingarna, genom föremål såsom kompass, olika nät, snöskor av sälskinn och koraller från Söderhavsöar.
Hembygdsmuseet är ett utmärkt besöksmål även för de små i förskolan eller för skolklasser som vill lära sig mer om sin hembygd och livet ”förr i tiidin”.

Mera information om Replot hembygdsmuseum hittar du på deras webbplats
Besöksadress: Alexandersgatan 50, 65800 Replot 

Smedsby hembygdsförening i Smedsby

Smedsby hembygdsförening driver en småskalig museiverksamhet i hjärtat av Korsholm. Det finns inte mycket kvar i dagens Smedsby som visar att byn har en gång varit en alldeles vanlig landsortsby. Jordbruk var den viktigaste näringen, men här har också funnits många olika slags hantverkare. Det fanns många smeder och smedjor förr i tiden. Byn har därför förmodligen fått namnet Smedsby. Några av de typiska röda stugorna finns ändå kvar i det som tidigare var byns centrum. Mitt i byn stod också traktens första barnskola, som byggdes 1833 men flyttades 1976 till Stundars för att bevaras där. En bit ifrån skolan, alldeles invid vägen stod byns sista smedja. Den flyttades 1932 till sin nuvarande plats. Den sista bysmeden hette Erik Holm, och han bodde på gården som kallades ”Smedis".

Idag finns, förutom smedjan, även en gammal bod på det idylliska gårdsområdet. I boden förvaras Smedsbys byamagel, som donerats av den lokala marthaföreningen.

Föreningen ordnar regelbundet barnguidningar med arbetsdemonstrationer för de kringliggande daghemmen. I juli arrangeras den traditionella allsångskvällen ute på gårdstunet med sång och musik.

Mera information om Smedsby hembygdsförening hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid
Besöksadress: Smedsbyvägen 253, 65610 Smedsby

Söderfjärdens pumpstation i Munsmo / Solf

I över 80 år har pumpar hållit Söderfjärden torrlagd. Ett äldre pumphus är idag museum över torrläggningen. Ett nyare pumphus från 1960-talet är också samtidigt ett konstmuseum som speglar Söderfjärdens utveckling.

Eivor Holms tre monumentala väggmålningar skulle ha en given plats även i en nationell konstsamling. Paula Blåfields takmålning med meteoritmotiv och ytterligare väggmålningar av Nils Nygren, Tapani Tammenpää, Kaj Smeds och Lars Nedergård kompletterar den unika konstsamlingen. I pumphusen finns en omfattande information om Söderfjärdens historia och nutid. Pumpstationen ägs av Söderfjärdens torrläggningsföretag.

Mera information om pumpstationen hittar du på följande  webbplatser:Söderfjärdens torrläggningsföretag Solf/Söderfjärden och Sundom/Söderfjärden
Besöksadress: Södernäsvägen, Solf. Du kan boka ett guidat besök till pumpstationen via Meteorian

Västerhankmo hembygdsförening i Västerhankmo

I Västerhankmo hembygdsgård står jordbruket i fokus. Här finns bruksföremål, jordbruksmaskiner och -redskap såsom Hankmoharven. Gamla hantverkstraditioner väcks till liv genom arbetsdemonstrationer och nytillverkade föremål.

Byggnaden där Västerhankmo hembygdsgård finns idag uppfördes 1879 som folkskola med skolsal, slöjdsal och lärarbostad samt en barnskola på vinden. Senare har Västerhankmo Andelshandel bedrivit verksamhet i huset och ett butiksmagasin byggdes intill gården. Museet grundades i slutet av 1990-talet.

Mera information om Västerhankmo hembygdsförening hittar du i Museiportalen.
Besöksadress:  Västerhankmovägen 254, 66550 Västerhankmo

Kvevlax hembygdsmuseum i Kvevlax

Mera information om Kvevlax hembygdsmuseum hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid
Besöksadress: Kvevlaxvägen, 66530 Kvevlax

Österhankmo hembygdsförening i Österhankmo

Mera information om Österhankmo hembygdsförening hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid.
Besöksadress: Österhankmovägen 689, 66560 Österhankmo

Åkes Museum i Kuni

Åkes museum är Kunis egna museum som Åke Forsman byggt upp på egen hand. Åke började bygga byggnaden år 2010 och inflyttningen skedde 2012. Här finns bruksföremål från svunnen tid, arbetsredskap, köksattiraljer, inredning, fordon i olika storlekar och för olika ändamål och mycket mera.
Besök enligt överenskommelse tel. +358 50 4359741
Besöksadress: Kunivägen 111, 66580 Kuni