Kavata kamrater

KK webb cover

Kavata kamrater är vänskapsträffar för personer över 65 år där samlingsplatsen fylls av gemenskap, skoj och glädje.  Målet är att skapa sociala möten för äldre och på så sätt minska ofrivillig ensamhet, som är ett växande problem i vårt samhälle. Träffarna ordnas av Fritid- och kultur och Korsholms vuxeninstitut.

Kavata kamrater-träffarna ordnas regelbundet varannan onsdag kl. 14-16 i olika kommundelar, Smedsby, Solf, Kvevlax och Replot-Björkö skärgård. Deltagaravgift 17,50€/termin, kaffeservering ingår.

PROGRAM HÖSTEN 2017

23.8. Besök till vingården Sundom Wine. Adress: Sundomvägen 166, 65410 Sundom

6.9. Guidad rundtur på Vasa Bil- och motormuseum. Adress: Kvarngatan 18, 65100, Vasa

20.9. Västerhankmo hembygdsförening (gamla skolan), guidning. Adress: Västerhankmovägen 254

4.10. Besök till Kodial – ekologiska grönsaker. Adress: Singsbyvägen 266, 65710 Singsby

18.10. Allt om Älvbyarna och Älvkyrkan. Guidning. Adress: Voitbyvägen 154, Voitby

1.11. Guidning i Ortodoxa kyrkan och besök till Konstnärsgillets artotek. Adress: Kaserntorget, Vasa

15.11. Ljudbad med Stefan Backas och aktuellt på Stundars Adress: Solfvägen 5, 65450 Solf

Anmälning till Kavata kamrater träffarna görs till Korsholms vuxeninstitut i mitten av augusti. Korsholms vuxeninstitut

Kontaktpersoner:
 Susanna Sund, tel. 050 3450501, susanna.sund@korsholm.fi 
 Annica Reini tel. 3277165, 0500 162112, annica.reini@korsholm.fi