Kavata kamrater

KK webb cover

Kavata kamrater är vänskapsträffar för personer över 65 år där samlingsplatsen fylls av gemenskap, skoj och glädje.  Målet är att skapa sociala möten för äldre och på så sätt minska ofrivillig ensamhet, som är ett växande problem i vårt samhälle. Träffarna ordnas av Fritid- och kultur och Korsholms vuxeninstitut.

Kavata kamrater-träffarna ordnas regelbundet varannan onsdag kl. 14-16 i olika kommundelar, Smedsby, Solf, Kvevlax och Replot-Björkö skärgård. Deltagaravgift 17,50€/termin, kaffeservering ingår.

PROGRAM VÅREN 2018

Onsdagar kl 14–16

fredag (obs fredag istället för onsdag!!) 26.1 Presentation av Svenska litteratursällskapet. Adress: Handelsesplanaden 23, 65100 Vasa

7.2 Guidning i Hartmans hus i Vasa, vi samlas utanför apoteket

21.2 Besök till Spinneriet i Koskö (Koskö gamla skola).

7.3 Besök till Kvarken Brewery i Panike. Adress: Klobbskatvägen 185, 65970 Söderudden

21.3 Spök i påsk - spökberättelser på Stundars, restaurang Hemmers Obs! annat klockslag kl. 18.30-21. Adress: Stundarsvägen 5, 65450 Solf

4.4 Henrik Fågelbärj berättar om sin resa längs med den Transsibiriska järnvägen, Carola Hallvar-Söderström berättar om sin Jorden runt- resa. Plats: Korsholms ämbetshus, fullmäktigesal. Adress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

2.5 kl. 12.30 Gemensam lunch på Restaurang Strampen i Vasa

23.5 Gravgårdsguidning i Vasa tillsammans med Henrik Fågelbärj och Barbro Nedermo. Vi samlas vid porten till den gamla begravningsplanen (nära den gamla vaktmästarbostaden). Adress: Vörågatan 1-2, 65100 Vasa

Anmälning till Kavata kamrater träffarna görs till Korsholms vuxeninstitut i januari -> Korsholms vuxeninstitut

Kontaktpersoner:
 Susanna Sund, tel. 050 3450501, susanna.sund@korsholm.fi 
 Annica Reini tel. 3277165, 0500 162112, annica.reini@korsholm.fi