Bildkonst

Kommunen äger och förvaltar en diger konstsamling som idag består av omkring 1000 arbeten. Konstverken finns placerade i kommunens fastigheter, både i arbetsrum och i offentliga rum. Samlingen är inte systematiskt samlad utan den har snarare vuxit fram genom åren, bestående av sporadiskt inköpta konstverk och av gåvor. Samlingen utgörs av konstverk gjorda av professionellt etablerade finländska konstnärer samt av konstverk gjorda av konstnärer med en lokalförankring till Korsholm med omnejd. Nya inköp görs årligen på Kultur- och fritidsnämndens initiativ.

Vill du som konstnär ställa ut i Korsholm? Ta i så fall kontakt med Vuxeninstitutet. Det är möjligt att boka Kulturhusets aula för konstutställningar.

Den lagstadgade grundläggande konstundervisningen i bildkonst, konsthantverk och teaterkonst ordnas av Korsholms Vuxeninstitut. Undervisning ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga. För mera information och anmälningsuppgifter, se Vuxeninstitutets egen webbplats.