Årets kulturperson

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person som under året har berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. Premieringsfesten hålls för inbjuda på restaurang Berny's to 10.1.2019.

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Juryn som utser Årets kulturpersoner för år 2017-2018 består av nämndens ordförande Alf Burman och ledamöterna Olli Orrenman och Pia-Maria Toivo samt  kultursekreteraren Annica Reini. Juryn väljs för en 2-årsperiod.


Årets kulturperson 2018 är Alicia Trezise-Segervall
Hon driver Koskö Mill ullspinneri i Koskö gamla skola. Alicia är värd en eloge för att hon på ett målmedvetet och entusiastiskt sätt har tagit sig an ett gammalt hantverk och livat upp den lilla byn Koskö. Hon driver spinneriet och producerar ullen på ett traditionellt, ekologiskt och på ett respektfullt sätt.
Dörrarna till Koskö Mill står öppna för besökare och Alicia tar gärna emot grupper och berättar hängivet om ullens väg från får till färdiga nystan. Alicia har genom mod och drivkraft visat hur man kan bevara och vårda ett levande kulturarv i vår kommun.

IMG 2351

Årets kulturperson(er) i Korsholm:

2018 Alicia Trezise-Segervall

2017 Cata Ahlbäck

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad