Årets kulturperson

Korsholms kommun premierar framgångsrika idrottare, årets eldsjäl och årets kulturperson i Kulturhuset fredag 5.1.2018 kl. 18.00.

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person som under året har berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser Årets kulturpersoner består av kultur- och fritidsnämndens ordförande Alf Burman samt ledamöterna Olli Orrenmaa och Pia-Maria Toivio samt kultursekreterare Annica Reini.

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


Korsholms kommun utnämnde Andrea och Eddie Österåker till årets kulturpersoner 2016 i kulturhuset i Korsholm onsdag 4.1.2017

osteraker

Eddie och Andrea Österåker har i ung ålder tagit sig an ett digert 1800-tals husprojekt och renoverat det enligt alla konstens regler inom traditionell byggnadsvård. Huset, som tillhört Eddies släkt, härstammar från år 1816 och finns i Västerhankmo. Eddie och Andrea har gjort det mesta av renoveringsarbetet på egen hand. Det har utgått ifrån att de anpassar sig efter huset och har således lyckats spara unika originaldetaljer - allt från ursprungliga fönster till tapetmönster och handhyvlade innertaksbrädor.

 Med utmärkelsen Årets kulturperson i Korsholm 2016 vill Kultur- och fritidsnämnden tacka familjen Österåker för att på ett omsorgsfullt sätt ha tagit till vara en bit av Korsholms historia och samtidigt inspirerat andra att renovera gamla hus genom att presentera sitt hem i olika tidningsreportage.

Juryn som utser Årets kulturpersoner för år 2017-2018 består av nämndens ordförande Alf Burman och ledamöterna Olli Orrenman och Pia-Maria Toivo samt  kultursekreteraren Annica Reini. Juryn väljs för en 2-årsperiod. 

 Årets kulturperson(er) i Korsholm:

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad