Årets kulturperson

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person som under året har berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser Årets kulturpersoner består av kultur- och fritidsnämndens ordförande Alf Burman samt ledamöterna Olli Orrenmaa och Pia-Maria Toivio samt kultursekreterare Annica Reini.

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Förslagen ska vara oss tillhanda senast 9.11.2018.


Årets kulturperson 2017 Cata Ahlbäck

 IMG 0223

Cata Ahlbäck är en av få professionella konstnärer i vår kommun. Hon är medlem i Finlands Konstgrafiker och i Målarförbundet. Hon är också upptagen i Konstnärsgillet i Finlands matrikel över bildkonstnärer. I sin konst kombinerar hon grafik, måleri och installationer/readymade-konst – hon är alltså en mångsidigt begåvad konstnär.

Catas naturnära konstverk föreställer ofta självsäkra kvinnogestalter, katter och olika intresseväckande vilda djur. Konstverken utstrålar impulsivitet och livlig atmosfär, och närvaro har ofta varit ett övergripande tema i Catas separatutställningar. Cata lyfter aktivt fram sitt arbete och sina konstverk i sociala medier och säljer själv (aktivt) sin konst direkt till kunder i olika sammanhang. Tack vare detta har alla bra tillgång till Catas konst.

Juryn som utser Årets kulturpersoner för år 2017-2018 består av nämndens ordförande Alf Burman och ledamöterna Olli Orrenman och Pia-Maria Toivo samt  kultursekreteraren Annica Reini. Juryn väljs för en 2-årsperiod. 

Årets kulturperson(er) i Korsholm:

2017 Cata Ahlbäck

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad