Kultur

Korsholm är en tvåspråkig landsbygdskommun med en mycket vidsträckt skärgård. Närheten till havet har satt sin prägel på skärgårdsborna och har lämnat efter sig tydliga spår både i kultur- och näringslivet i kommunen. Kulturarvet är centralt för kommunen och levandegörs genom ett organiserat, och för landet unikt, hembygdsarbete. Föreningslivet i Korsholm är aktivt. I kommunen verkar ett antal olika kulturföreningar inom olika konstformer varav hembygdsföreningar- och museer, amatörteatrar, körer och fria musikskolor utgör de största enskilda grupperna.

Här kan du läsa mera om kulturutbudet i Korsholm.

Konstens natt 2015 649