Vandring och paddling i 7 broars skärgård

2019

Vandring och paddling i 7 broars skärgård 6.7.2019

Kom med på äventyrsresa! Vi rör oss i naturen genom att under 3-4 timmar antingen vandra längs Eugmo vandringsled eller paddla på Larsmosjön. Ta med egen matsäck.
Busstidtabell: 
Kl. 8 Solf service, Solf.
kl. 8.10 Fladan.
Kl. 8.25 Neste, Smedsby.
Kl. 8.35 Sale, Kvevlax.
Kl. 10-15 Vandring och paddling.
Kl. 15 Avfärd hemåt.
Möjlighet att stiga på bussen längs vägen. Meddela, var du stiger på! 

INHIBERAD PGA FÖR FÅ ANMÄLDA!

Plats: Larsmo.
Åldersgräns: Födda 2007 utan vuxet sällskap.
Avgift: 20 euro och födda 2008 och senare 10 euro. Avgiften faktureras.
Anmälning >>> senast 1.7. Anmälningen är bindande. Max. 16 paddlare. Minst 30 och max. 49 deltagare i bussen.
Instruktör: Natventures företagare Camilla Sandström.
Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662.

Äventyrsresan arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Logo Up out and move7broarslarsmo.natventure