Introduktion i Kvevlax nya utegym

Kvevlax utegym

Kom med och lär dig olika övningar som man kan utföra i Kvevlax nya utegym.
Kvevlax idrottsplan, Koskövägen 76, Kvevlax.

Övningarna kan göras lättare och tyngre och passar därmed alla.

Tillfällena är gratis.

Måndag 13.5 kl. 18.30-20. (Anmäl senast 10.5)
Tisdag 21.5 kl. 18.30-20.
(Anmäl senast 17.5)
Tisdag 28.5 kl. 18.30-20. (Anmäl senast 26.5)
Tisdag 4.6 kl. 18-20 (Anmäl via Ute tillsammans)
Minst 6 och max. 18 deltagare.
Fler tillfällen kommer senare om intresse finns.

Instruktör:
FISAF PT Jenny Wiklund.

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Logo Up out and move

 Deltagare Kvevlax utegym