Projekt Up, Out and Move!

Logo Up out and move

Projekt Up, Out and Move! är ett idrottsprojekt som startade 1.4.2018 och planeras över tre år. 
Projektet riktas till alla kommuninvånare och med inriktning på familjemotion utomhus samt möjlighet att utöva motion och idrott tillsammans.
Projektets mål är att för invånarna presenterna vilka idrotts- och motionsaktiviteter samt idrottsanläggningar som finns i kommunen och därigenom ska invånarna hitta sin egen fritidsaktivitet att utöva samtidigt som man skapar synlighet för det kommunen kan erbjuda i form av motionsaktiviteter.
Projektet syftar också till att ordna nya mångsidiga och intressanta fritidsaktiviteter som inte annars ordnas i kommunen.
Projektet finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Aktuellt:
Korsholms Trail Prova terränglöpning!
Motionsbingo Vintermotionsbingo pågår 15.1-31.3.2021 Rör på dig utomhus och samla bingorader!
Motionskampanjen Motionslådorna finns i hela kommunen!
Må bra stigen Gör avslappnande övningar för kropp och själ samtidigt som du vandrar!
Mörkervandring Prova att vandra i mörkret!
Naturkraft-Skogsbad 24.4.2021 Lär dig att ta del av naturens hälsosamma effekter!
Preppa för långvandring 8.5.2021 Förbered dig inför en långvandring!
Rör på dig i Korsholm Här får du tips på motionsformer och var du kan röra på dig i Korsholm!
Sportotek Låna idrottsutrustning!
Turskidåkning 27.2.2021 Upptäck vandring på vintern!

Tour de Korsholm Pröva olika motionsformer och se samtidigt kommunen!

Tidigare evenemang