Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Korsholms kommun
Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm


E-post: idrott@korsholm.fi

Personal:
Jessica skog

Jessica Strandholm
Projektkoordinator Up, Out and Move!
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Andreas Närvä
Idrottsledare, 50 %
Tfn 044 727 1508
andreas.narva@korsholm.fi

Julia Käldström
Projektkoordinator Integration genom idrott, 25 %
julia.kaldstrom@korsholm.fi

Niclas Portin, vikarie 2.8-31.12.2019
Idrottsinstruktör
Tfn 050 517 6661
niclas.portin@korsholm.fi

Elisabeth Wiklund

Elisabeth Wiklund, ledig 2.8-31.12.2019
Idrottsinstruktör
Tfn 050 517 6661
elisabeth.wiklund@korsholm.fi