Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Korsholms kommun
Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

E-post: idrott@korsholm.fi

Elisabeth Wiklund
Elisabeth Wiklund
Idrottsinstruktör
tfn 06-327 7161 / 050-517 6661
elisabeth.wiklund@korsholm.fi

Jessica Strandholm
Jessica Strandholm
Idrottsledare (50 %)
tfn 06-327 7160/ 050-517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi