Idrottsprestationer - Urheilusaavtukset

Fyll i formuläret senast 13.11.2020.
Täytä lomake viimeistään 13.11.2020.

Grunduppgifter - Perustiedot

Deltar i premieringstillfället 14.1.2020 vid Berny´s - Osallistun palkitsemistilaisuuteen 14.1.2020 Bernyksessä
Skicka en bild av dig i idrottssammanhanget till jessica.strandholm@korsholm.fi - Lähetä kuvan itsestäsi urheilutilanteesta jessica.strandholm@mustasaari.fi
Bilden visas under premieringstillfället - Kuva näytetään palkitsemistilaisuudessa
Bilden får också visas på Korsholms kommuns webbsida - Kuva saadaan myöskin näyttää Mustasaaren kunnan kotisivulla

Landslagsuppdrag - Maajoukkuetehtävä

Prestation 1 - Suoritus 1

Prestation 2 - Suoritus 2

Prestation 3 - Suoritus 3

Prestation 4 - Suoritus 4

Prestation 5 - Suoritus 5

Prestation 6 - Suoritus 6

Prestation 7 - Suoritus 7

Prestation 8 - Suoritus 8

Prestation 9 - Suoritus 9

Prestation 10 - Suoritus 10