Rabattkort till simhallen

Korsholmsbor som hör till specialgrupper har möjlighet att ansöka om ett simhallskort som berättigar till 20% rabatt på grundpriset. Kortet ansöks från fritidsavdelningen och kontakperson är Elisabeth Wiklund tfn 3277161.
Den som ansöker om rabattkortet ska bestyrka identiteten genom FPA-kort, kort för synskadade, invalidkort eller läkarintyg samt inlämna ett passfoto. Behandlingen av kortansökan tar ca en vecka.
Från beslutsdatum är kortet giltigt till årets slut. Nya kort beviljas från januari 2019.
Grunderna för beviljande av rabattkort:

 • invalider: invaliditetsprocent minst 50% eller invaliditetsklass minst 11
 • utvecklingsstörda: FPA:s vårdstödsbeslut + läkarintyg
 • cp-skadade: FPA:s vårdstödsbeslut
 • synskadade: kortet för synskadade
 • ms-patienter: läkarintyg
 • poliopatienter: läkarintyg
 • reumatiker: FPA-kort kod 202
 • mentalvårdspatienter: FPA-kort kod 112, förtidspension för psykiska men, läkarintyg B eller C
 • diabetiker: FPA-kort kod 103
 • parkinsonpatienter: FPA-kort kod 110
 • kranskärlpatienter: FPA-kort kod 206
 • epilepsipatienter: FPA-kort kod 111
 • astmapatienter: FPA-kort kod 203
 • diagnostiserad dysfasi: FPA:s vårdstödsbeslut + läkarintyg
 • cancerpatienter: läkarintyg
 • hjärtbarn: läkarintyg
 • ADHD (barn under 15 år): läkarintyg

Blankett

Utvecklingsstörda, CP-skadade, synskadade, ADHD (barn under 15 år) samt epileptiker beviljas kort som berättigar till inträde till simhallen för 1 assistent.