Korsholmsstafetten

DSC 0104

Korsholmsstafetten 2020 är inhiberad!

XXI Korsholmsstafetten 4.10.2020

Korsholmsstafetten arrangeras 4.10.2020 om minst 30 lag i tävlingsklass, damklass och motionsklass är anmälda senast 6.9.2020!

Se video om Korsholmsstafetten här!

Klasser, lagsammansättningar och etapper:
Tävlingsklass:
Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 6–8 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Damklass:
Laget ska enbart bestå av damer.
Varje lag ska bestå av 6–10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Motionsklass:
Laget får komponeras fritt. 
Varje lag ska bestå av 6–10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 59 km:
Etapp 1. Solf–Tölby   4,3 km
Etapp 2. Tölby–Helsingby  8,2 km
Etapp 3. Helsingby–Skatila  9,9 km *)
              Etapp 3 a) Helsingby–Toby 4,1 km
              Etapp 3 b) Toby–Skatila 5,8 km
Etapp 4. Skatila–Kvevlax  9,6 km *)
              Etapp 4 a) Skatila–Båskas 4,4 km
              Etapp 4 b) Båskas–Kvevlax 5,2 km
Etapp 5. Kvevlax–Koskö  6,5 km
Etapp 6. Koskö–Jungsund  7,4 km
Etapp 7. Jungsund–Fjärdskär  6,5 km
Etapp 8. Fjärdskär–Replot  6,6 km
*) Möjligt att dela sträckan Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax, ingen individuell tidtagning. Gäller inte tävlingsklassen.

Juniorklass:
Löparna ska vara födda 2005 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 20,5 km:
Etapp 1. Koskö–Keckos såg  5,0 km
Etapp 2. Keckos såg–Jungsund  2,4 km
Etapp 3. Jungsund–Grönvik  3,2 km
Etapp 4. Grönvik–Fjärdskär  3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär–Sommarö  2,0 km
Etapp 6. Sommarö–Replot  4,6 km

Anmälning:
Tävlingsklass
Damklass
Motionsklass
Juniorklass
Lagsammansättningen
kan ändras t.o.m. 29.9.2020  via bekräftelsen som sändes i samband med anmälningen.
Ifall etapp 3. och 4.  delas i damklass och motionsklass skrivs båda namnen i anmälningen.
Ändringar i lagsammansättningen efter 29.9.2020 meddelas på startplatserna i Solf kl. 9-10.15 och Koskö kl. 12.30-13.15.
OBS! Ändringar som görs i laguppställningarna efter 29.9.2020 når inte växlingsplatserna.

Anmälningsavgifter:
Tävlingsklass, damklass och motionsklass:

-> 16.8.2020 = 100 euro.
17.8-6.9.2020 = 150 euro.
7-29.9.2020 = 200 euro.
Juniorklass:
-> 6.9.2020 = 60 euro.
7-29.9.2020 = 100 euro.
Anmälningsavgiften betalas till Koskö Hembygdsförening rf/Korsholmsstafetten kontonummer FI 22 4958 0010 0943 51. Referens lagets namn.
För att anmälningen ska vara godkänd bör anmälningsavgiften vara betald senast 12.5.2020.
Ingen återbetalning vid annullering av anmälningen.

Start:
Damklass och motionsklass kl. 10, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Tävlingsklass kl. 10.30, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Juniorklass kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.

Omstart för kvarvarande lag i tävlingsklass, damklass och motionsklass i Koskö kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.

Kom i god till starten i Koskö, eftersom det kan vara en bit att gå till startplatsen.
Koskövägen stängs för biltrafik kl. 13.25-13.30.

Växlingsplatser:
Tölby: Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby        
Helsingby: Helsingby idrottsplan, Karkmovägen 162, Helsingby
Toby: Långstrandvägen, Toby
Skatila: Skatila idrottsplan, Veikarsvägen 822, Veikars      
Båskas: Veikarsvägen 433, Veikars  
Kvevlax: Kvevlax idrottsplan, Koskövägen 76, Kvevlax       
Koskö: Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö
Keckos såg: Kalvholmsvägen 108, Karperö
Jungsund: Jungsund idrottsplan, Jungsundvägen 641, Jungsund
Grönvik: På cykel- och gångbanan mittemot simstranden, Alskatvägen, Iskmo
Fjärdskär: På cykel- och gångbanan före Replotbron, Alskatvägen, östra sidan av Replotbron, Iskmo
Sommarö: På cykel- och gångbanan efter Replotbron, Alskatvägen, västra sidan av Replotbron, Replot

Mål:
Replot idrottsplan, Vallgrundvägen 50, Replot.

Växlingstider:
Alla klassers växlingstider finns här.

Kartor:
Tävlingsklass, damklass och motionsklass:
Solf - Skatila
Skatila - Koskö
Koskö - Replot
Juniorklass
Koskö-Replot

Kilometerskyltar:
Tävlingsklass, damklass och motionsklass – Gul
Juniorklass – Röd

Trafiken på sträckan Solf-Tölby:
Bilförare uppmanas till försiktighet längs sträckan för att undvika fara för löpare och övrig trafik.
Parkering på skolgården invid växlingsplatsen. Retur från parkeringen samma väg.

Trafiken på sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund:
Sträckan omdirigeras från kl. 13.15-13.45 via Karperövägen och Jungsundvägen.
Endast 1 följebil/lag till löpare som springer ifrågavarande sträcka får köra sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund (Kalvholmsvägen).
1 skylt/lag/löpare kan hämtas vid kansliet i Solf kl. 9-10.15 eller i Koskö kl. 12.30-13.15.
Skylten ska finnas synlig i bilens framruta.
Följeslagare med cykel är tillåtna.

Bekräftning av deltagande:
På startplatsen i Solf kl. 9-10.15.
På startplatsen i Koskö kl. 12.30-13.15.

Tävlingsnummer:
Tävlingsnumrorna och nålar finns på startplatserna i Solf kl. 9-10.15 och i Koskö kl. 12.30-13.15.
Tävlingsklass - Vit
Damklass - Gul
Motionsklass - Blå
Juniorklass - Röd

Uppvärmning:
Uppvärmning får inte ske i växlingsområdet.
Uppvärmning med nummerlappen synlig är förbjudet.

Tidtagning:
Individuella tider tas för alla löpare.
Om en löpare avbryter sin sträcka får denne samma tid som sista löpare i samma klass på samma sträcka.
Meddela följande växlingsplats att föregående löpare avbrutit sin sträcka och vänta på att växlingsplatsens ansvariga ger klartecken för följande löpare att bege sig iväg.

Första-hjälpen:
Vid varje växlingsplats finns kunniga funktionärer inom första hjälpen och första hjälp-väskor.

Servering:
Alla deltagare serveras vätska vid varje växlingsplats samt vid målet.
På sträckorna Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax finns en vätskestation.
Servering av bl.a. kaffe, korv, smörgås och bulle finns vid växlingsplatserna i Skatila och Jungsund samt vid målet i Replot.

Duschmöjligheter:
Duschmöjligheter finns vid växlingsplatserna i Tölby, Skatila, Kvevlax, Koskö och Jungsund samt vid målet i Replot.

Priser:
Hederspriser
Alla deltagare i de tre bästa lagen i tävlingsklass, damklass och juniorklass.

Pris till alla deltagare:
Tävlingsklass, damklass och motionsklass
Delas ut till lagledarna i målområdet.
Juniorklass
I samband med prisutdelningen.

Utlottningspriser:
Utlottningspriser lottas bland alla deltagare i samband med prisutdelningen.

Prisutdelning:
Prisutdelning vid Replot sportplan från kl. 15.

Löpningen sker på egen risk!
Deltagarna bör följa tävlingsdirektiven och funktionärernas anvisningar!

Tävlingsorganisation:
Koordinator och informatör:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Logo Up out and move


Växlingsplatsernas kontaktpersoner:
Solf: Solf IK skidor Jens Heinonen tfn 050 592 0680 och Rosmarie Finne tfn 050 544 4045
Tölby-Vikby: Solf IK orientering Rose-Maj Friman tfn 0500 619 390
Helsingby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Toby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Skatila: Skatila IK Christian Holm tfn 050 336 4234
Båskas: Skatila IK Christian Holm tfn 050 336 4234
Kvevlax: BK Playboys Mikael Östman tfn 050 547 3766, Bo Beijar tfn 044 973 7822
och Marcus Östman tfn 040 592 4007
Koskö: Koskö hembygdsförening Alf Burman tfn 050 565 9916 och Jan Burman tfn 040 860 7159
Keckos såg: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Jungsund: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Grönvik: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Fjärdskär: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Sommarö: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609
Replot: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609

Arrangörer:
Fritid och Kultur i Korsholm, Solf IK skidor och orientering, IF Hoppet, Skatila IK, BK PlayBoys, Koskö HF, Iskmo-Jungsund BK, IF Femman och IF Kvarken.


XX Korsholmsstafetten 28.9.2019
Korsholmsstafetten ordnas för 20:e gången.

Vinnare av presentkort:
Strampen: Wasa Endurance
Gustav Wasa: Skatila IK
Dallaz Pizza Palazzo: IF Åsarna Trissan

Deltagande lag 20 år:
Solf IK
IF Femman

Resultat

Sponsorer

Anmälda

Se video om Korsholmsstafetten här!

Vinnande lag genom tiderna

Bästa sträcktider genom tiderna

Nödnummer till ordningsmän, vakter och första hjälpen: 0207300380

Materbjudande:
Pizzabuffé och dryck 10 euro.
Visa priset i kassan.
Kvarken Brewery Gastropub & pizzeria, Replotvägen 427, Replot.

Scharken Replot

Klasser, lagsammansättningar och etapper:
Tävlingsklass:
Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 6 - 8 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Damklass:
Laget ska enbart bestå av damer.
Varje lag ska bestå av 6 - 10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Mixed motionsklass:
Laget får komponeras fritt. 
Varje lag ska bestå av 6 - 10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 59 km:
Etapp 1. Solf - Tölby   4,3 km
Etapp 2. Tölby - Helsingby  8,2 km
Etapp 3. Helsingby - Skatila  9,9 km *)
              Etapp 3 a) Helsingby - Toby 4,1 km
              Etapp 3 b) Toby - Skatila 5,8 km
Etapp 4. Skatila - Kvevlax  9,6 km *)
              Etapp 4 a) Skatila - Båskas 4,4 km
              Etapp 4 b) Båskas - Kvevlax 5,2 km
Etapp 5. Kvevlax - Koskö  6,5 km
Etapp 6. Koskö - Jungsund  7,4 km
Etapp 7. Jungsund - Fjärdskär  6,5 km
Etapp 8. Fjärdskär - Replot  6,6 km
*) Möjligt att dela sträckan Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax, ingen individuell tidtagning.
Gäller inte tävlingsklassen.

Juniorklass:
Löparna ska vara födda 2004 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 20,5 km:
Etapp 1. Koskö - Keckos såg  5,0 km
Etapp 2. Keckos såg - Jungsund  2,4 km
Etapp 3. Jungsund - Grönvik  3,2 km
Etapp 4. Grönvik - Fjärdskär  3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär - Sommarö  2,0 km
Etapp 6. Sommarö - Replot  4,6 km

Ultraklass:
En löpare springer från Solf till Replot, 59 km.

Anmälning:
Senast 15.9.2019.
Efteranmälning 16-22.9.2019 jessica.strandholm@korsholm.fi
Lagsammansättningen kan ändras t.o.m. 22.9.2019 via bekräftelsen som sändes i samband med anmälningen.
Ifall etapp 3. och 4.  delas i damklass och mixed motionsklass skrivs båda namnen i anmälningen.
Ändringar i lagsammansättningen efter 22.9.2019 meddelas på startplatserna i Solf kl. 8.30-10.15 och Koskö kl. 12.30-13.15.
OBS! Ändringar som görs i laguppställningarna efter 22.9 når inte växlingsplatserna.

Anmälningsavgift:
120 euro/lag för tävlingsklass, damklass och mixed motionsklass. Efteranmälning 200 euro/lag.
60 euro/lag för juniorklass. Efteranmälning 100 euro/lag.
30 euro för ultraklass. Efteranmälning 50 euro.
Anmälningsavgiften betalas till Koskö Hembygdsförening rf/Korsholmsstafetten kontonummer FI 22 4958 0010 0943 51. Referens lagets namn.
För att anmälningen ska vara godkänd bör anmälningsavgiften vara betald senast 15.9.
Efteranmälningsavgiften ska betalas genast när laget efteranmäler sig. 
Ingen återbetalning vid annullering av anmälningen.

Start:
Ultraklass kl. 9.00, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Damklass och mixed motionsklass kl. 10.00, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Tävlingsklass kl. 10.30, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Juniorklass kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.

Omstart för kvarvarande lag i damklass, mixed motionsklass och tävlingsklass i Koskö kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.
Ultraklass ska ha passerat Koskö före kl. 13.30.

Kom i god till starten i Koskö, eftersom det kan vara en bit att gå till startplatsen.
Koskövägen stängs för biltrafik kl. 13.25-13.30.

Växlingsplatser:
Tölby: Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby        
Helsingby: Helsingby idrottsplan, Karkmovägen 162, Helsingby
Toby: Långstrandvägen, Toby
Skatila: Skatila idrottsplan, Veikarsvägen 822, Veikars      
Boskas: Veikarsvägen 433, Veikars  
Kvevlax: Kvevlax idrottsplan, Koskövägen 76, Kvevlax       
Koskö: Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö
Keckos såg: Kalvholmsvägen 108, Karperö
Jungsund: Jungsund idrottsplan, Jungsundvägen 641, Jungsund
Grönvik: På cykel- och gångbanan mittemot simstranden, Alskatvägen, Iskmo
Fjärdskär: På cykel- och gångbanan före Replotbron, Alskatvägen, östra sidan av Replotbron, Iskmo
Sommarö: På cykel- och gångbanan efter Replotbron, Alskatvägen, västra sidan av Replotbron, Replot

Mål:
Replot idrottsplan, Vallgrundvägen 50, Replot.

Växlingstider:
Alla klassers växlingstider finns här.

Kartor:
Tävlingsklass, damklass, mixed motionsklass och ultraklass:
Solf - Skatila
Skatila - Koskö
Koskö - Replot
Juniorklass
Koskö-Replot

Kilometerskyltar:
Tävlingsklass, damklass, mixed motionsklass och ultraklass – Gul
Juniorklass – Röd

Trafiken på sträckan Solf-Tölby:
Bilförare uppmanas till försiktighet längs sträckan för att undvika fara för löpare och övrig trafik.
Parkering på skolgården invid växlingsplatsen. Retur från parkeringen samma väg.

Trafiken på sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund:
Sträckan omdirigeras från kl. 13.15-13.45.
Endast 1 följebil/lag till löpare som springer ifrågavarande sträcka eller löpare i ultraklassen får köra sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund (Kalvholmsvägen).
1 skylt/lag/löpare kan hämtas vid kansliet i Solf kl. 8.30-11 eller i Koskö kl. 12.30-13.30. Skylten ska finnas synlig i bilens framruta. Följeslagare med cykel är tillåtna. Övriga bilar omdirigeras längs Karperövägen och Jungsundvägen.

Bekräftning av deltagande:
På startplatsen i Solf kl. 8.30-10.15.
På startplatsen i Koskö kl. 12.30-13.15.

Tävlingsnummer:
Tävlingsnumrorna och nålar finns på startplatserna i Solf kl. 8.30-10.15 och i Koskö kl. 12.30-13.15.
Tävlingsklass - Vit
Damklass - Gul
Mixed motionsklass - Grön
Juniorklass - Röd
Ultraklass - Blå

Uppvärmning:
Uppvärmning får inte ske i växlingsområdet.
Uppvärmning med nummerlappen synlig är förbjudet.

Tidtagning:
Individuella tider publiceras i tävlingsklass, damklass, juniorklass och ultraklass.
Om en löpare avbryter sin sträcka får denne samma tid som sista löpare i samma klass på samma sträcka. Meddela följande växlingsplats att föregående löpare avbrutit sin sträcka och vänta på att växlingsplatsens ansvariga ger klartecken för följande löpare att bege sig iväg.

Första-hjälpen:
Vid varje växlingsplats finns kunniga funktionärer inom första hjälpen och första hjälp-väskor.

Servering:
Alla deltagare serveras saft och vatten vid varje växlingsplats samt vid målet.
På sträckorna Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax finns en vätskestation.
Servering av bl.a. kaffe, korv, smörgås och bulle finns vid växlingsplatserna i Skatila och Jungsund samt vid målet i Replot.

Duschmöjligheter:
Duschmöjligheter finns vid växlingsplatserna i Tölby, Skatila, Kvevlax, Koskö och Jungsund samt vid målet i Replot.

Priser:
Hederspriser
Alla deltagare i de tre bästa lagen i tävlingsklass, damklass och juniorklass samt tre bästa i ultraklass.

Pris till alla deltagare
Tävlingsklass, damklass och mixed motionsklass
Delas ut till lagledarna i målområdet.
Ultraklass och juniorklass
I samband med prisutdelningen.

Utlottningspriser
Utlottningspriser lottas bland alla deltagare i samband med prisutdelningen.

Prisutdelning:
Prisutdelning vid Replot sportplan kl. 15.30.

Löpningen sker på egen risk!
Deltagarna bör följa tävlingsdirektiven och funktionärernas anvisningar!

Tävlingsorganisation:
Koordinator och informatör:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Logo Up out and move


Växlingsplatsernas kontaktpersoner:
Solf: Solf IK skidor Jens Heinonen tfn 050 592 0680 och Rosmarie Finne tfn 050 544 4045
Tölby-Vikby: Solf IK orientering Rose-Maj Friman tfn 0500 619 390
Helsingby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Toby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Skatila: Skatila IK Christian Holm tfn 050 336 4234
Kvevlax: BK Playboys Mikael Östman tfn 050 547 3766, Bo Beijar tfn 044 973 7822
och Marcus Östman tfn 040 592 4007
Koskö: Koskö hembygdsförening Alf Burman tfn 050 565 9916 och Jan Burman tfn 040 860 7159
Keckos såg: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Jungsund: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Grönvik: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Fjärdskär: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Sommarö: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609
Replot: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609

Arrangörer:
Fritid och Kultur i Korsholm, Solf IK skidor och orientering, IF Hoppet, Skatila IK, BK PlayBoys, Koskö HF, Iskmo-Jungsund BK, IF Femman och IF Kvarken.

Tidigare resultat:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010