Korsholmsstafetten

XX Korsholmsstafetten 19.5.2019
Korsholmsstafetten ordnas för 20:e gången.

Nyhet! Ultraklass 59 km Solf-Replot.

Löpningen sker på egen risk!
Deltagarna bör följa tävlingsdirektiven och funktionärernas anvisningar!

Vinnande lag genom tiderna

Bästa sträcktider genom tiderna

DSC 0104

Klasser, lagsammansättningar och etapper:
Tävlingsklass:
Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 6 - 8 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Damklass:
Laget ska enbart bestå av damer.
Varje lag ska bestå av 6 - 9 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Mixed motionsklass:
Laget ska bestå av minst två damer eller två herrar.
Varje lag ska bestå av 6 - 9 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 59 km:
Etapp 1. Solf - Tölby   4,3 km
Etapp 2. Tölby - Helsingby  8,2 km
Etapp 3. Helsingby - Skatila  9,9 km *)
              Etapp 3 a) Helsingby-Toby 4,1 km
              Etapp 3 b) Toby-Skatila 5,8 km
Etapp 4. Skatila - Kvevlax  9,6 km
Etapp 5. Kvevlax - Koskö  6,5 km
Etapp 6. Koskö - Jungsund  7,4 km
Etapp 7. Jungsund - Fjärdskär  6,5 km
Etapp 8. Fjärdskär - Replot  6,6 km
*) Möjligt att dela sträckan Helsingby-Skatila, ingen individuell tidtagning. Gäller inte tävlingsklassen.

Ultraklass:
En löpare springer alla sträckor från Solf till Replot 59 km.

Juniorklass:
Löparna ska vara födda 2004 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapper 20,5 km:
Etapp 1. Koskö - Keckos såg  5,0 km
Etapp 2. Keckos såg - Jungsund  2,4 km
Etapp 3. Jungsund - Grönvik  3,2 km
Etapp 4. Grönvik - Fjärdskär  3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär - Sommarö  2,0 km
Etapp 6. Sommarö - Replot  4,6 km

Kartor:
Herrklass, damklass, mixed motionsklass och ultraklass:
Solf - Skatila
Skatila - Koskö
Koskö - Replot
Juniorklass
Koskö-Replot

Adresser till växlingsplatserna:
Tölby: Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby        
Helsingby: Helsingby idrottsplan, Karkmovägen 162, Helsingby
Toby: Långstrandvägen, Toby
Skatila: Skatila idrottsplan, Veikarsvägen 822, Veikars       
Kvevlax: Kvevlax idrottsplan, Koskövägen 76, Kvevlax       
Koskö: Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö
Keckos såg: Kalvholmsvägen 108, Karperö
Jungsund: Jungsund idrottsplan, Jungsundvägen 641, Jungsund
Grönvik: På cykel- och gångbanan mittemot simstranden, Alskatvägen, Iskmo
Fjärdskär: På cykel- och gångbanan före Replotbron, Alskatvägen, östra sidan av Replotbron, Iskmo
Sommarö: På cykel- och gångbanan efter Replotbron, Alskatvägen, västra sidan av Replotbron, Replot

Kilometerskyltar:
Herrklass, damklass, mixed motionsklass och ultraklass – Gul
Juniorklass – Röd

Uppvärmning:
Uppvärmning får inte ske i växlingsområdet.
Uppvärmning med nummerlappen synlig är förbjudet.

Tidtagning:
Individuella tider tas för alla etapper och löpare. Om en löpare avbryter sin sträcka får denne samma tid som sista löpare i samma klass på samma sträcka. Meddela följande växlingsplats att föregående löpare avbrutit sin sträcka och vänta på att växlingsplatsens ansvariga ger klartecken för följande löpare att bege sig iväg.

Första-hjälpen:
Vid varje växlingsplats finns kunniga funktionärer inom första hjälpen och första hjälp-väskor.

Servering:
Alla deltagare serveras saft och vatten vid varje växlingsplats samt vid målet.
På sträckorna Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax finns en vätskestation.
Servering av bl.a. kaffe, korv, smörgås och bulle finns vid växlingsplatserna i Skatila och Jungsund samt vid målet i Replot.

Duschmöjligheter:
Duschmöjligheter finns vid växlingsplatserna i Skatila, Kvevlax, Koskö och Jungsund samt vid målet i Replot.

Tävlingsorganisation:
Koordinator och informatör:
Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
E-post: jessica.strandholm@korsholm.fi

Växlingsplatsernas kontaktpersoner:
Solf: Solf IK skidor Jens Heinonen tfn 050 592 0680 och Rosmarie Finne tfn 050 544 4045
Tölby-Vikby: Solf IK orientering Rose-Maj Friman tfn 0500 619 390
Helsingby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Toby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Skatila: Skatila IK Christian Holm tfn 050 336 4234
Kvevlax: BK Playboys Mikael Östman tfn 050 547 3766, Bo Beijar tfn 044 973 7822
och Marcus Östman tfn 040 592 4007
Koskö: Koskö hembygdsförening Alf Burman tfn 050 565 9916 och Jan Burman tfn 040 860 7159
Keckos såg: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Jungsund: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Grönvik: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Fjärdskär: IF Femman Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Lars Burman tfn 050 092 2050
Sommarö: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609
Replot: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609

Arrangörer:
Fritid och Kultur i Korsholm, Solf IK skidor och orientering, IF Hoppet, Skatila IK, BK PlayBoys, Koskö HF, Iskmo-Jungsund BK, IF Femman och IF Kvarken.


 Korsholmsstafetten 10.5.2018

Resultat

Strampen middag vanns av ABB 2.
Dallas pizzapresentkort vanns av Vörå IF ski team Boys.

Berny´s café & restaurant erbjuder pizza och 0,5 l limsa för 10  euro efter Korsholmsstafetten.
Visa medaljen i kassan.
Materbjudande

Kaffe / Saft + bulle till alla deltagare vid målet i Replot.
Serveringsbiljetter finns med nummerlapparna.

Anmälda

Sponsorer

Broschyr

Plansch

Klasser, lagsammansättningar och etapper:
Herrklass: Laget får komponeras fritt.
Damklass: Laget ska enbart bestå av damer.
Mixed motionsklass: Laget ska bestå av minst två damer eller två herrar.
Varje lag ska bestå av 6 - 9 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapp 1. Solf - Tölby   4,3 km
Etapp 2. Tölby - Helsingby  8,2 km
Etapp 3. Helsingby - Skatila  9,9 km *)
              Etapp 3 a) Helsingby-Toby 4,1 km
              Etapp 3 b) Toby-Skatila 5,8 km
Etapp 4. Skatila - Kvevlax  9,6 km
Etapp 5. Kvevlax - Koskö  6,5 km
Etapp 6. Koskö - Jungsund  7,4 km
Etapp 7. Jungsund - Fjärdskär  6,5 km
Etapp 8. Fjärdskär - Replot  6,6 km
*) Möjligt att dela sträckan Helsingby-Skatila, ingen individuell tidtagning.

Juniorklass:
Löparna ska vara födda 2003 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Etapp 1. Koskö - Keckos såg  5,0 km
Etapp 2. Keckos såg - Jungsund  2,4 km
Etapp 3. Jungsund - Grönvik  3,2 km
Etapp 4. Grönvik - Fjärdskär  3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär - Sommarö  2,0 km
Etapp 6. Sommarö - Replot  4,6 km

Anmälning:
Senast 26.4.2018.
Herrklass
Damklass
Mixed motionsklass
Juniorklass
Efteranmälning 27.4 – 7.5.
Lagsammansättningen kan ändras t.o.m. 7.5.2018.
Ifall etapp 3. delas i herrklass, damklass och mixed motionsklass skrivs båda namnen i anmälningen.
Ändringar i lagsammansättningen efter 7.5.2017 kan lämnas på startplatserna i Solf kl. 9-9.45 och Koskö kl. 12.30-13.15. Använd blanketterna.
OBS! Ändringar som görs i laguppställningarna efter 7.5 når inte växlingsplatserna.

Blanketter:
Herrklass
Damklass
Mixed motionsklass
Juniorklass

Anmälningsavgift:
120 €/lag för herrklass, damklass och mixed motionsklass. Efteranmälning 200 €/lag.
60 €/lag för juniorklass. Efteranmälning 100 €/lag.
Anmälningsavgiften betalas till Koskö Hembygdsförening rf/Korsholmsstafetten kontonummer FI 22 4958 0010 0943 51. Referens lagets namn.
För att anmälningen ska vara godkänd bör anmälningsavgiften vara betald senast 7.5.
Efteranmälningsavgiften ska betalas genast när laget efteranmäler sig.
Ingen återbetalning vid annullering av anmälningen.

Start:
Herrklass, damklass och mixed motionsklass kl. 10.00, Pulsen, Idrottsgränden 3, Solf.
Omstart för kvarvarande lag i Koskö kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.
Juniorklass kl. 13.30, Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö.
Kom i god till starten i Koskö, eftersom det kan vara en bit att gå till startplatsen.
Koskövägen stängs för biltrafik kl. 13.25-13.30.

Mål:
Replot idrottsplan, Vallgrundvägen 50, Replot.

Adresser till växlingsplatserna:
Tölby: Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby        
Helsingby: Helsingby idrottsplan, Karkmovägen 162, Helsingby
Toby: Långstrandvägen, Toby
Skatila: Skatila idrottsplan, Veikarsvägen 822, Veikars       
Kvevlax: Kvevlax idrottsplan, Koskövägen 76, Kvevlax       
Koskö: Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö
Keckos såg: Kalvholmsvägen 108, Karperö
Jungsund: Jungsund idrottsplan, Jungsundvägen 641, Jungsund
Grönvik: På cykel- och gångbanan mittemot simstranden, Alskatvägen, Iskmo
Fjärdskär: På cykel- och gångbanan före Replotbron, Alskatvägen, östra sidan av Replotbron, Iskmo
Sommarö: På cykel- och gångbanan efter Replotbron, Alskatvägen, västra sidan av Replotbron, Replot

Kartor:
Herrklass, damklass och mixed motionsklass:
Solf - Skatila
Skatila - Koskö
Koskö - Replot
Juniorklass
Koskö-Replot

Växlingstider:
Alla klassers växlingstider finns här.

Bekräftning av deltagande:
Lagen bör bekräfta sitt deltagande före start.
På startplatsen i Solf kl. 9-9.45.
På startplatsen i Koskö kl. 12.30-13.15.

Tävlingsnummer:
Tävlingsnumrorna och nålar finns på startplatserna i Solf kl. 9-9.45 och i Koskö kl. 12.30-13.15.
Herrklass - Vit
Damklass - Gul
Mixed motionsklass - Blå
Juniorklass - Röd

Kilometerskyltar:
Herrklass, damklass och mixed motionsklass – Gul
Juniorklass – Röd

Trafiken på sträckan Solf-Tölby:
Inga bilar får köra längs Tölby-Vikbyvägen till växlingen vid Tölby-Vikby skola kl. 10.00-10.30.
Bilar omdirigeras längs Paxaltået och Jåfstået under denna tid.

Trafiken på sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund:
Sträckan omdirigeras från kl. 13.15-13.45.
Endast 1 följebil/lag till löpare får köra sträckan Koskö–Keckos Såg–Jungsund (Kalvholmsvägen).
1 skylt/lag kan hämtas vid kansliet i Solf kl. 9-9.45 eller i Koskö kl. 12.30-13.15. Skylten ska finnas synlig i bilens framruta. Följeslagare med cykel är tillåtna. Övriga bilar omdirigeras längs Karperövägen och Jungsundvägen.

Uppvärmning:
Uppvärmning får inte ske i växlingsområdet.

Tidtagning:
Individuella tider tas för alla etapper och löpare. Om en löpare avbryter sin sträcka får denne samma tid som sista löpare i samma klass på samma sträcka. Meddela följande växlingsplats att föregående löpare avbrutit sin sträcka och vänta på att växlingsplatsens ansvariga ger klartecken för följande löpare att bege sig iväg.

Första-hjälpen:
Vid varje växlingsplats finns kunniga funktionärer inom första hjälpen och första hjälp-väskor.

Servering:
Alla deltagare serveras saft och vatten vid varje växlingsplats samt vid målet.
På sträckorna Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax finns en vätskestation.
Servering av bl.a. kaffe, korv, smörgås och bulle finns vid växlingsplatserna i Skatila och Jungsund samt vid målet i Replot.

Duschmöjligheter:
Duschmöjligheter finns vid växlingsplatserna i Skatila, Kvevlax, Koskö och Jungsund samt vid målet i Replot.

Priser:
Hederspriser
Alla deltagare i de tre bästa lagen i herrklass, damklass, mixed motionsklass och juniorklass.

Pris till alla deltagare
Herrklass, damklass och mixed motionsklass
Delas ut till lagledarna i målområdet.
Juniorklass
I samband med prisutdelningen.

Utlottningspriser
Utlottningspriser lottas bland alla deltagande lag.

Prisutdelning
Prisutdelning vid Replot sportplan.
Herrklass och mixed motionsklass ca kl. 14.30.
Damklass,  och juniorklass ca kl. 15.30.

Arrangörer:
Fritid och Kultur i Korsholm, IF Kvarken, IF Femman, Iskmo-Jungsnund BK, Koskö HF, BK Playboys, Skatila IK, IF Hoppet, Solf IK skidor och orientering.

Information:
Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
E-post: jessica.strandholm@korsholm.fi

Växlingsplatsernas kontaktpersoner:
Solf: Solf IK skidor Jens Heinonen tfn 050 592 0680 och Rosmarie Finne tfn 050 544 4045
Tölby-Vikby: Solf IK orientering Rose-Maj Friman tfn 0500 619 390
Helsingby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Toby: IF Hoppet Peter Stoor tfn 040 773 4435
Skatila: Skatila IK Jan-Ove Ingo tfn 040 069 2007
Kvevlax: BK Playboys Mikael Östman tfn 050 547 3766, Bo Beijar tfn 044 973 7822
och Marcus Östman tfn 040 592 4007
Koskö: Koskö hembygdsförening Alf Burman tfn 050 565 9916 och Jan Burman tfn 040 860 7159
Keckos såg: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696, Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Jungsund: Iskmo-Jungsund BK Peter Back tfn 044 068 8696,  Anette Häggdahl tfn 050 339 0040 och Christoffer Hjerppe tfn 050 434 4394
Grönvik: IF Femman Lars Burman tfn 050 092 2050
Fjärdskär: IF Femman Lars Burman tfn 050 092 2050
Sommarö: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609
Replot: IF Kvarken Christian Ström tfn 050 349 9852 och Caroline Norrgård tfn 050 340 2609

Löpningen sker på egen risk!
Deltagarna bör följa tävlingsdirektiven och funktionärernas anvisningar!