Idrott i skolan

För att få ett mångsidigare idrottsutbud och möjlighet att pröva på olika idrotter erbjuds Korsholms grundskolor åk 1–6 olika idrottspaket.

ANMÄLNING HÄR
• Senast 26.10 för verksamhet i november-december.
• Lektionerna bör planeras inom skolan och en kontaktperson anmäler hela skolan.
• I slutet av oktober skickas programmet till skolorna.
• Vi kontaktar vid behov skolan för mera information.

OCR-HINDERBANA Årskurs 1–6
• Banan byggs upp i skolans gymnastiksal innan skoldagen börjar och tas bort då skoldagen är slut.
Om det är möjligt att enkelt plocka undan redskapen in i förråd eller annat utrymme kan banan byggas upp igen följande dag och därmed kan två-tre dagar bokas i följd.
• I huvudsak en lektion / klass, men kan förläggas till två lektioner om vi hinner under en dag.
• Eleverna bör vara färdigt ombytta till gymnastikkläder då lektionen börjar.
• Reservera 1 timme innan första lektionen börjar till att bygga upp banan. Vi kan komma in i skolan så tidigt det är möjligt.
• Reservera 0,5-1 timme efter sista lektionen slutar för att plocka bort banan innan följande verksamhet startar i gymnastiksalen.
• Erbjuds tisdag, onsdag och torsdag.

 
Idrottsledarna
Jessica Strandholm                                 Niclas Portin                              Andreas Närvä                       
Tfn 050 517 6662                                       Tfn 044 424 9110                      Tfn 044 727 1508
jessica.strandholm@korsholm.fi       niclas.portin@korsholm.fi   andreas.narva@korsholm.fi