Valsörarna

  • naturstig
  • 2,5 km (enkelriktning)

Startpunkt: Mellan sjöbevakningsstationen och biologiska stationen. Stigen leder till fyren på andra sidan ön.

Information: Leden är inte markerad men stigen är mycket tydlig. Informationstavlor finns längs stigen. Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden från den 1 maj till den 31 juli med undantag för angivna platser.

Upprätthållare: Valsörarna Björkögrunden r.f

Valsoarna