Enkät om fritidstjänster

Vi tackar alla som svarat på enkäten!
Vinnarna i utlottningen kontaktas personligen.
Sammanfattning av svaren >>>


Vilka fritidsverksamheter har du deltagit i och vilka anläggningar och utrymmen tycker du är ändamålsenliga i Korsholms kommun? För att förbättra och utveckla våra fritidstjänster i kommunen vill vi genom ett elektroniskt frågeformulär höra kommuninvånarna.

Frågeformuläret finns här.
Besvara frågeformuläret senast 31.3.2016.
Bland alla svar lottar vi ut inträdesbiljetter till Botniahallen.

 

DSC 0123