Skötselbidrag för skidspår

Skötselbidrag för skidspår kan beviljas för föreningsskötta skidspår i Korsholm. Skötselbidraget är 150 euro/km för skidspår med klassisk stil och 200 euro/km för skidspår med både klassisk stil och fri stil (skating). För föreningar som gör konstgjord snö med egen snökanon fördubblas bidraget. För att beviljas bidrag ska skidspåret vara öppet för allmänheten minst 80 % av skidsäsongen. När skidsäsongen startar och slutar bedöms av fritidsavdelningens personal.

För terrängspår betalas ett tillägg på 30 euro för varje påbörjad 3 km. Under säsongen ska terrängspåret vara öppet minst fyra veckor för att tillägget ska betalas ut.

Kriterier för skötselbidrag för skidspår
Skidspår: klassisk stil

  • belyst skidspår
  • spårlängd minst 1 km

Skidspår: både klassisk och fri stil (skate)

  • belyst skidspår
  • spårlängd minst 1 km
  • spårbredd minst 4 meter för spår som går i en riktning
  • spårbredd minst 6 meter för "mötande" spår
Ansökan om skötselbidrag för skidspår görs på blankett F.  Ansökningstid: 23.4 kl. 16.00 varje år.
Blanketter hittar du här!