Kultur- och konstnärsstipendium

Kultur- och konstnärsstipendiet är avsett för att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap samt för att uppmuntra och uppmärksamma konstnärernas arbete. Målgruppen är yrkesverksamma konstnärer och andra seriösa och ambitiösa konstutövare inom områdena bildkonst, foto, illustration, film, animation, teater, dans, performance, musik, mediekonst, form, konsthantverk, litteratur, ordkonst och kulturarvsarbete.

Kultur- och konstnärsstipendiet kan årligen beviljas aktiva konstutövare som är bosatta i Korsholm utifrån en fritt formulerad ansökning. Arbetsprov och CV kan med fördel bifogas ansökningen. Stipendiets storlek är 1000€/pers.

Ansökningstid: 15.3. kl. 16.00 varje år