Finland 100 specialbidrag

cropped logo suomifinland100

Kultur- och fritidsnämnden utlyser Finland 100-specialbidrag som är riktat till alla föreningar, arbetsgrupper och enskilda i Korsholm. Projektet kan exempelvis vara en föreställning, en konsert, en idrottstävling, ett ungdomsevenemang, en konstutställning eller något annat som kan kopplas till firandet av Finland 100 år.

 Projektets tema ska vara något av följande: Finlands 100 år, Finland 2017 och Finlands framtid.

Övriga kriterier:

- projektets innehåll förverkligas i huvudsak under år 2017
- temat ”Tillsammans” genomsyrar projektets innehåll och genomförandet
- anknytningen till det självständiga Finland framträder tydligt
- om evenemanget återkommer årligen ska evenemanget år 2017 ha ett speciellt innehåll i enlighet med jubileumsårets tema

Projektbidrag för Finland 100 beviljas inte för:

- investeringar och anskaffningar av fast eller lös egendom
- evenemang som har ett religiöst eller partipolitiskt syfte
- konst- och kulturproduktion för personlig vinning
- projekt där kostnaderna består av ersättning för eget arbete till den grupp/förening som står bakom ansökan

För att få bidrag för sitt Finland 100 projekt från Kultur- och fritidsnämnden behöver projektet inte vara upptaget i det nationella programmet för Finland 100 år.

Ansökningstiden för Finland 100 specialbidrag 1–30.11.2016. Beslut om bidraget delges i januari 2017.  

Fritt formulerade ansökningar (som omfattar en plan och en budget) ska skickas till:

Fritid och kultur i Korsholm
Ämbetshuset
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Ta kontakt med kultursekreterare Annica Reini om ni önskar få mera information om bidraget.

 suomi 100 kollaasi en