Årets eldsjäl

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen en person till Årets eldsjäl.
Personen ska genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring ha inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter.
Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande.
Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser årets eldsjäl består av kultur- och fritidsnämnden ordförande Alf Burman, viceordförande Alice Lillas, idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Jessica Strandholm.

Årets eldsjäl premieras torsdag 14.1.2021 kl. 18 vid restaurang Berny´s.

Välmotiverade förslag till årets eldsjäl som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till idrott@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.
Förslagen ska vara oss tillhanda senast 13.11.2020.


Årets eldsjäl 2019 Jens Heinonen

Arets eldsjal Premiering Jens Heinonen 2019

Arets eldsjal Jens Heinonen 2019

Jens har varit mycket aktiv inom Solf IK sedan år 2002. Det året blev han ordförande i Solf IK:s skidsektion, där han var ordförande t.o.m. år 2011 och därefter fungerat som kassör. I huvudstyrelsen var han medlem åren 2002–2014 och även viceordförande under några år.
Inom Solf IK har Jens planerat, arrangerat och funktionerat kring arrangemang på Solf parklopp, Solfbanan, Solf Trail Run, Meteoritmaraton och Solf IK:s egna skidklubbtävlingar.
Tidigare har Jens också varit aktiv inom IF Femman friidrott där han fungerat som åldersgruppsledare och grenledare i längd och tresteg på IF Femmans anordnade tävlingar. Han har även fungerat som funktionär på bl.a. Botniagames, Europacupen i friidrott och Kalevan kisat.
Jens har varit lagledare och samlat ihop lag till både Korsholmsstafetten och West Coast Race varje år sedan 2002. Han har även varit medlem i Korsholmsstafettens ledningsgrupp och haft hand om start- och målplatsen i Solf under stafettens historia.
I början av 2000-talet började Jens hålla träningar för skidjuniorer i Solf IK 1–2 gånger i veckan. Träningarna fortgår mestadels under hösten och vintern med enstaka inslag under våren och sommaren.
Själv är Jens aktiv motionär främst inom längdskidåkning och löpning där han även deltar i tävlingar.


Årets eldsjäl
2019 Jens Heinonen
2018 Susanna Finskas
2017 Niklas Enlunsd
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire och Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik