Årets eldsjäl

Korsholms kommun premierar framgångsrika idrottare, årets eldsjäl och årets kulturperson i Kulturhuset fredag 5.1.2018 kl. 18.00.

Fritid och kultur i Korsholm utser en person till Årets eldsjäl. Personen har genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Årets eldsjäl ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser årets eldsjäl består av kultur- och fritidsnämnden ordförande Alf Burman, viceordförande Alice Lillas, idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Jessica Strandholm.

Välmotiverade förslag till årets eldsjäl som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till fritid@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur,  Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.
Förslagen ska vara oss tillhanda senast fredag 24.11.2017.


Årets eldsjäl 2016 Peter Back

075

Peter Back är för tillfället mycket aktiv inom föreningen Iskmosunden rf, där han är ordförande. De senaste åren har ett stort arbete gjorts med att bygga Iskmo-Jungsund vandringsled och restaurering av skidspåret. Peter har varit upphovsman och huvudansvarig för dessa projekt.
Peter har varit med och grundat Iskmo-Jungsund bollklubb, där han varit verksam under många år. Inom Korsholms skiljedomarklubb sköter Peter Back om rinkbandyn i sin helhet med att göra matchprogram, koordinera domare och kontakta rinkskötare, han dömer själv matcher och har även tidigare varit ordförande i klubben. Som idrottsledare i Korsholms kommun arbetade Peter 17 år, där han arbetade bland barn och ungdomar samt skapade ett av kommunens största evenemang, Korsholmsstafetten.
Peter är en mycket aktiv motionär och han har skidat Vasaloppet flera gånger, sprungit Ultravasan två gånger och genomfört över 20 maratonlopp. Därtill hör vandring till hans fritidssysselsättningar.


Årets eldsjäl
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire och Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik