Höstlovsaktiviteter 2020

Fritid och kultur ordnar massor med olika aktiviteter under hösten. Aktiviteter som kräver anmälning är bindande och sker via fritid och kulturs webbplats.

Vid förhinder annullerar man till respektive kontaktperson. Om man inte annullerat sin plats faktureras avgiften i sin helhet. Om aktiviteten blir fullsatt läggs du på reservlista och blir kontaktad om det finns lediga platser.

P.g.a. det rådande läget i samhället har höstlovsprogrammet ändrats!
Programmet är uppdaterat!

Tips på var och med vad du kan röra på dig i Korsholm finns på sidan Rör på dig i Korsholm.
Vill du ha ytterligare motionsrådgivning kontakta projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, jessica.strandholm@korsholm.fi, tfn 050 517 6662.