Vanhustenhuollon maksut

Maksut 1.1.2021 alkaen
Ateriapalvelu   
Aamupala 1,90 €
Lounas 7,80 €
Päivällinen 1,90 €
Kahvi/Tee ja leipä 1,50 €
Kahvi/Tee ilman leipää 0,80 €
Iltapala 2,10 €
Ateriat/päivä asumisyksikössä  13,30 €
Turvapalvelut  
Perusmaksu Solgårdin palvelutalo, kuukausimaksu 36,00 €
Perusmaksu Folkhälsan, kuukausimaksu 36,00 €
Perusmaksu Aspgården, kuukausimaksu 36,00 €
Perusmaksu Helmiina, kuukausimaksu 36,00 €
Perusmaksu Solhörnan, kuukausimaksu 28,00 €
Turvapuhelin, kuukausimaksu 28,00 €
Turvapuhelin, multiroaming-SIM-kortilla, kuukausimaksu 38,00 €
Vaatehuoltopalvelut  
Avohoito, Solhörnan, koneellinen (enintään 34 €/kk) 7,00 €
Aspgården, Helmiina, Solgårdin palvelutalo ja Folkhälsan, kuukausimaksu 37,00 €
Muut palvelut  
Kylvetys/sauna, kerta 7,00 €
Kauppa-apu, kuukausimaksu 11,00 €
Juomavedenkuljetus, kuukausimaksu 12,00 €
Kuljetuspalvelut  
Omavastuu/matka, vaikeavammainen       bussitaksan mukaan

Kuljetus tukipalveluihin, meno–paluu (päiväkeskus, kylvetys/sauna)

8,50 €
Omaishoito  
Omaishoitajan sijaisapu kotona,
enintään 8 tuntia/kerta
8,00 €

Kotona annettavan palvelun maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaan kotona annettavasta palvelusta voidaan periä joko kuukausimaksu tai tilapäinen maksu. Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettua kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa.

Kuukausimaksu

Jatkuvasta ja säännöllisestä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Taulukosta näkyy, että kuukausimaksu lasketaan suojaosan ylittävästä kuukausitulosta käyntikertojen antaman prosentin mukaan.

HOIVARYHMÄ

1

2

3

4

5

6

KÄYNTIKERTOJA/KUUKAUSI

4

5–11

12–15

16–19

20–23

24–

KÄYNTIKERTOJA/VIIKKO

1

2

3

4

5

6

1 henk. bruttotulot
  > 588 euroa/kk

14   %

18   %

22   %

27   %

30   %

35   %

2 henk. bruttotulot
  > 1 084 euroa/kk

13   %

14   %

16   %

20   %

21   %

22   %

3 henk. bruttotulot
  > 1 701 euroa/kk

10   %

11   %

12   %

14   %

16   %

18   %

4 henk. bruttotulot
  > 2 103 euroa/kk

10   %

11   %

12   %

13   %

14   %

15   %

5 henk. bruttotulot
  > 2 546 euroa/kk

9 %

10 %

11 %

11 %

12 %

13 %

6 henk. bruttotulot
  > 2 924 euroa/kk

8 %

9 %

9 %

10 %

10 %

11 %

Henk. > 6 bruttotuloja
korotetaan 357 euroa/henkilö

-1 % henk.

-1 % henk.

- 1% henk.

-1 % henk.

-1 % henk.

-1 % henk.

Kuukausimaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisen todellisia kustannuksia. Kotikäynnin hinnaksi laskettiin 23,21  euroa vuonna 2018. Korkein kuukausimaksu lasketaan hoivaryhmittäin käyntikertojen määrän perusteella.

Hoivaryhmä 1                                       92,84 €                4 käyntiä/kuukausi
Hoivaryhmä 2                  116,05 – 255,31 €                5–11   käyntiä/kuukausi
Hoivaryhmä 3                   278,52 – 348,15 €               12–15 käyntiä/kuukausi
Hoivaryhmä 4                  371,36 – 440,99 €                16–19 käyntiä/kuukausi
Hoivaryhmä 5                  464,20 – 533,83 €                 20–23 käyntiä/kuukausi
Hoivaryhmä 6                  557,04 €                                  24–     käyntiä/kuukausi                        

Kuukausimaksun laskentaesimerkki:
Asiakas asuu yksin, ja kotikäyntejä on 4/viikko. Maksu lasketaan hoivaryhmän 4 mukaan. Bruttoeläke on 1 200 euroa/kuukausi ja muut tulot 150 euroa/kuukausi (brutto). Bruttotulot ovat yhteensä 1 350 euroa/kuukausi. Bruttotuloista vähennetään 588 euron suojaosuus (yhden hengen talous). Hoivaryhmässä 4 maksu on 27 prosenttia suojaosuuden ylittävästä tulosta. 1 350–588 = 762 x 27 % = 205,74 euroa. Kuukausimaksu on 205,74 euroa.

 

Tilapäinen kotihoito

Tilapäisen kotihoidon maksu on 11 euroa/tunti. Jos päivän aikana käydään useamman kerran, maksu määräytyy käyntien yhteenlasketun ajan perusteella.

Palveluasuminen

Palveluasunnossa asuva maksaa vuokran, perusmaksun, ateriamaksun, pyykkimaksun ja palvelumaksun. Palvelumaksu on 35 prosenttia siitä tulon osasta, joka ylittää 588 euroa/kuukausi (suojaosuus). Asukkaan omaan käyttöön jäävän käyttövaran on kuitenkin oltava vähintään 220 euroa sen jälkeen, kun maksut on maksettu. Vuokra määräytyy huoneen koon mukaan. Muut maksut maksutaulukon mukaan.

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa osastohoidossa Solgårdissa kotihoidon kanssa vuorottelevat säännöllinen jaksohoito, tilapäinen hoito tai sijaishoito. Hoitomaksu on 48,90 euroa hoitopäivältä. Hoitomaksujen kohotessa yhteensä 683 euroon (maksukatto) hoitomaksu alenee 22,50 euroon hoitopäivältä.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon terveyskeskuslääkärin antamat avohoitopalvelut, yksilöllinen fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgia sekä lyhytaikainen osastohoito sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa.