Palveluohjaus ja neuvonta

Vanhusneuvojat kartoittavat muistitoiminnot ja antavat tietoa, ohjeita ja tukea muistisairauksista kärsiville henkilöille ja näiden omaisille.

Kroonisten sairauksen elämäntapavastaanotto tarjoaa kroonisten sairauksien neuvontaa ja seurantaa.

Mielenterveyden elämäntapavastaanotto tarjoaa mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyvää neuvontaa.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaalipalveluista ja -eduista ja toimii potilasasiamiehenä.

Palveluohjaajat antavat tietoa kunnan kotipalvelusta ja ohjaavat asiakkaita oikeisiin palvelumuotoihin.

Omaishoidonohjaaja antaa tietoa omaishoidosta ja omaishoitajien vapaista ja virkistystoiminnasta.

Kyselyihin palveluasumispaikoista vastaa ja tietoa asumispaikkahakemuksen tekemisestä antaa Elviran vastaava hoitaja.

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Lisätietoa korjausavustuksista saat TÄSTÄ.

Folkhälsanin Hjälplinje antaa neuvoja ja apua asioissa, jotka voivat olla ajankohtaisia ikääntyneille. Esimerkiksi tarjotaan apua lomakkeiden täyttämiseen, tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista, tietoa siitä, kenen puoleen eri asioissa pitää kääntyä sekä tietoa e-resepteistä. Folkhälsan järjestää myös kuuloneuvontaa henkilöille, jotka tarvitsevat apua kuulolaitteen tai sen hoitamisen kanssa. Kuuloneuvontaa järjestetään tiettyinä ajankohtina.