Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

RollatorSosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti julkisilla kulkuvälineillä liikkumisesta. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hakijan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne. Sosiaalilautakunta vahvistaa vuosittain tulo- ja omaisuusrajan, jotka huomioidaan hakemuksen käsittelyssä.


Palvelujen hakeminen

Hakulomake jätetään liitteineen: veropäätös ja tuorein tiliote sekä hakijalta että hänen mahdolliselta puolisoltaan. 

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista