Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Mustasaaressa järjestetään ryhmäkuljetuksia päiväkeskustoimintaan ja kylvetys- ja saunapalveluihin.

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään vahvistettujen talousarviomäärärahojen puitteissa sosiaalisen ja taloudellisen harkinnan perusteella. Ensisijaisesti kuljetuspalveluja myönnetään yksinäisille vanhuuseläkkeellä oleville, jotka eivät eri syistä voi käyttää julkisia liikennevälineitä tai kyläbussia, jotka eivät omista autoa ja joilla ei ole omaisia, jotka voisivat kuljettaa heitä.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun kriteerit

  • Ensisijaisesti otetaan huomioon taloudellinen harkinta, joka perustuu vuosittain hakijoiden määrän ja talousarviomäärärahojen perusteella vahvistettavaan tulorajaan. Myös omaisuus otetaan huomioon harkinnassa. Säästöjä saa olla enintään 15 000 €. Hakijoille, joilla on muuta omaisuutta, ei yleensä myönnetä kuljetuspalveluja.
  • Toissijaisesti otetaan huomioon sosiaalinen harkinta, kun esimerkiksi jollakin on tuloja tai omaisuutta yli edellä mainitun, mutta hänellä on kuljetuspalvelujen tarve erityisistä syistä.
  • Sosiaalilautakunta tukee matkoja siten, että sosiaalilautakunta vastaa noin 70 prosentista kustannuksia. Matkan hinta voi vaihdella sen mukaan, missä osassa kuntaa asutaan. Lähtöhinta on arvioitu asumispaikasta Vaasaan taksien hintatietojen mukaan. Järjestelmään on syötetty tuettu hinta. Asiakas maksaa ylimenevän osuuden matkakustannuksista omavastuuosuutena.
  • Myönnettyjen matkojen määrä perustuu tarpeeseen. Tavallisesti myönnetään yksi meno-paluumatka kuukaudessa. Yksittäisissä tapauksissa voidaan myöntää useampia matkoja erityisistä syistä. Lisämatkoja myönnetään määrärahojen puitteissa.