Tukihenkilötoiminta

stodpersonNuori vammainen henkilö voi arjesta selviytyäkseen hakea itselleen tukihenkilöä. Tukihenkilö tukee nuorta niin, että tämä voi parantaa kykyään hallita omaa elämäänsä, tulla itsenäiseksi ja osallistua erilaiseen toimintaan kodin ulkopuolella.

Nuori vammainen henkilö tai hänen perheensä voi ehdottaa tiettyä henkilöä tukihenkilöksi. Sosiaalityöntekijä voi myös auttaa etsimään tukihenkilön. Tukihenkilö tekee kuukausittain selvityksen toiminnastaan. Selvityksen perusteella maksetaan tukihenkilölle palkkio ja kustannuskorvaus. Selvityslomake

Tukiliitto.fi