Psyykkinen vamma

Mustasaari järjestää sosiaalihuoltolain nojalla asumispalveluja sekä päivä- ja työtoimintaa psyykkisesti vammaisille henkilöille. Palveluja järjestetään psyykkisesti vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista.