Kehitysvammalain mukaiset palvelut

tomatpackningfjpgErityishuoltoa järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita.

Erityishuollosta vastaavat Kårkulla samkommun ja Eskoon sosiaalipalveluyhtymä yhdessä kunnan kanssa. Kehitysvammaisille on tarjolla seuraavia palvelumuotoja:

  • päivätoiminta
  • asuminen
  • avohoidon palvelut
  • laitoshoito

Erityishuollon johtoryhmä päättää niistä erityishuoltolain mukaisista palveluista, joita kunta itse tuottaa. Nämä palvelut ovat lähinnä kuntouttavaa päivähoitoa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja yksityisiltä palvelutuottajilta ostettua lyhytaikaishoitoa. Sosiaalilautakunta asettaa johtoryhmän.

Katso myös
Kårkulla samkommun
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Ystävänkortti-hanke