Maksut

Hoivalautakunta vahvistaa seuraavat maksumuutokset tulemaan voimaan 1.10.2019:

Avohoidon maksut:

 • Avohoidon lääkäripalveluista peritään 41,20 euron vuosimaksu. Maksu on voimassa kalenterivuoden.
 • Sairaanhoitokäynti sairaanhoitajalla tai asiantuntijahoitajalla perusterveydenhuollossa 11,40 €/käynti, esimerkiksi astman, reuman, sokeritaudin tai sydänsairauksien hoito ja seuranta. Maksu peritään kolmesta käyntikerrasta kalenterivuoden aikana.
 • Ensimmäinen käynti liittyen verenohennuslääkehoidon aloitukseen 11,40 €.
 • Käynti rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotusten ottamisesta ulkomaanmatkaa varten 11,40 €.
 • Yksilöllisestä fysioterapiasta peritään 11,40 euroa/hoitokerta.
 • Sarjassa annettavasta hoidosta (asetuksen 11. §) peritään 11,40 euroa/hoitokerta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta (asetuksen 12. §) peritään 48,90 euroa/hoitopäivä.
 • Päivä- ja yöhoidon maksuksi (asetuksen 13. §) vahvistetaan 22,50 euroa/vuorokausi.
 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään 50,80 euroa ja ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 61,00 euroa.
 •  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta (asetuksen 25. §) peritään 50,80 euron maksu.
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen (asetuksen 26 a §) lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euroa/hoitopäivä.
 • Maksua ei peritä nk. B-lausunnosta, jos lausunnon syynä on sairausloma, Kelan kuntoutus tai Kelan erityiskorvattava lääkehoito.

Kotisairaanhoidon maksut
Joka käynniltä peritään joko 12,00 € tai lasketaan tulojen perusteella kuukausimaksu.

Suun terveydenhuollon maksut
Käyntimaksu 
(peritään jokaiselta käynniltä)

Suuhygienisti   10,20 €
Hammaslääkäri   13,10 €
Erikoishammaslääkäri   19,20 €

Lisäksi toimenpidekohtainen maksu
Esimerkkihinnasto:
Tutkimus 8,40 – 37,50 €
Röntgenkuvaus 8,40 €
Kokoleuan röntgenkuva 18,90 €
Puudutus 8,40 €
Paikkaus 18,90 – 54,90 €
Juurihoito 18,90 – 54,90 €
Hammaskivenpoisto 8,40 – 54,90 €
Hampaan poisto 18,90 – 37,50 €
Leikkauksellinen hampaan poisto 54,90 – 77,00 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta (asetuksen 25. §) peritään 50,80 euron maksu ( yli 15-vuotiaille).

Lähisairaalan maksut:
Vuorokausimaksu lähisairaalan osastoilla on 48,90 euroa/vuorokausi. Jos terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto (683 euroa) on saavutettu, on vuorokausimaksu 22,50 euroa. Päiväpotilaat maksavat myös 22,50 euroa.

Pienkoti Elviran asiakkaille on oma laskutustapa.