Maksut

Hoivalautakunta vahvistaa seuraavat maksumuutokset tulemaan voimaan 1.1.2016:

Avohoidon maksut:

  • Avohoidon lääkäripalveluista peritään 41,70 euron vuosimaksu. Maksu on voimassa kalenterivuoden. Jos asiakas ei maksa vuosimaksua, häneltä peritään 20,90 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta.
  •  Yksilöllisestä fysioterapiasta peritään 9,00 euroa/hoitokerta.
  • Sarjassa annettavasta hoidosta (asetuksen 11. §) peritään 11,50 euroa/hoitokerta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
  • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta (asetuksen 12. §) peritään 49,50 euroa/hoitopäivä.
  • Päivä- ja yöhoidon maksuksi (asetuksen 13. §) vahvistetaan 22,80 euroa/vuorokausi.
  • Kuntoutushoidon maksuksi (asetuksen 14. §) vahvistetaan 17,10 euroa/hoitopäivä.
  • Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään 51,40 euroa ja ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 61,80 euroa.
  •  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta (asetuksen 25. §) peritään 51,40 euron maksu.
  • Maksukaton ylittymisen jälkeen (asetuksen 26 a §) lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80euroa/hoitopäivä.
  • Maksua ei peritä nk. B-lausunnosta, jos lausunnon syynä on sairausloma, Kelan kuntoutus tai Kelan erityiskorvattava lääkehoito.

Kotisairaanhoidon maksut
Joka käynniltä peritään joko 12,10 € tai lasketaan tulojen perusteella kuukausimaksu.

Suun terveydenhuollon maksut
Käyntimaksu
(peritään jokaiselta käynniltä)

Suuhygienisti   10,30 €
Hammaslääkäri   13,30 €
Erikoishammaslääkäri   19,40 €

Lisäksi toimenpidekohtainen maksu
Esimerkkihinnasto:
Tutkimus 8,50 – 38,00 €
Röntgenkuvaus 8,50 €
Kokoleuan röntgenkuva 19,10 €
Puudutus 8,50 €
Paikkaus 19,10 – 55,60 €
Juurihoito 19,10 – 55,60 €
Hammaskivenpoisto 8,50 – 55,60 €
Hampaan poisto 19,10 – 38,00 €
Leikkauksellinen hampaan poisto 55,60 – 78,00 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta (asetuksen 25. §) peritään 51,40 euron maksu.

Lähisairaalan maksut:
Vuorokausimaksu lähisairaalan osastoilla on 49,50 euroa/vuorokausi. Jos terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto (691 euroa) on saavutettu, on vuorokausimaksu 22,80 euroa. Päiväpotilaat maksavat myös 22,80 euroa.

Pienkoti Elviran asiakkaille on oma laskutustapa.