Hyvä hoito ja parempi terveys

Jatkuvasti parantamalla ja asettamalla potilas keskiöön

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen visio ja arvopohja

 • Runsas terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tarjonta
  • Kaikkea lähipalvelusta keskitettyihin erikoistoimintoihin.
  • Annamme oikeanlaatuista ja potilasturvallista hoitoa tarpeen mukaan.
  • Saatavuus, inhimillisyys ja hyvä kohtaaminen ovat tärkeitä johtotähtiämme.
 • Luottamus, kokemus ja uudenlainen ajattelu
  • Työllämme on tietoperusta ja se pohjautuu kokemusperäisiin menettelytapoihin ja työntekijöiden oikeanlaiseen osaamiseen.
  • Oppiminen työssä ja uudenlainen ajattelu työtapojen suhteen ovat tärkeitä.
 • YLPEYS JA HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ
  • Työntekijämme ovat ylpeitä työpaikastaan.
  • Luomme hyvän ilmapiirin potilaille ja henkilökunnalle huomioimalla toisemme ja kannustamalla toisiamme.
  • Meillä on suuri vaikutusvalta toimintaan.
  • Jokainen ottaa vastuun työstään ja työskentelee asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Yhdessä yli rajojen
  • Käyttäjien tarpeiden pohjalta teemme yhteistyötä muiden hoitoyksiköiden kanssa saavuttaaksemme parhaan tuloksen.
  • Sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön hoitoketjuja ja seurataan niitä.
Keskiössä ovat
 • Hoidon tarveohjattu saatavuus
 • Mielenterveys
 • Parempi hoito ikääntyneille sekä vanhustenhuollon kestävä kehitys
 • Kansanterveystyön tavoitteena on väestön kohentunut terveys. Pyrkimys vastustaa suurten kansantautien esiintymistä.
 • Hyvä ja potilasturvallinen hoito
 • Potilasturvallisuussuunnitelman totetuttaminen
 • HAIPRO-seuranta
 • Kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden käsittelyn yhteensovittaminen
 • Lisääntynyt informaatiovirta ja parempi kommunikaatio
 • Tiedotteet, esimiestapaamiset, verkkosivujen uudistaminen
 • Talous tasapainoon

 

Hyväksytty 13.6.2014/SSv