Vanhusneuvoja/muistihoitaja

Yhteystiedot:

Diana Rosenlöf
Vanhusneuvoja/muistihoitaja
Puh. 06 327 7414, tavoitettavissa klo 8–9
diana.rosenlof@mustasaari.fi

Katarina Ingman
Vanhusneuvoja/muistihoitaja
Puh. 044-424 9133, tavoitettavissa kl. 8–9.
katarina.ingman@mustasaari.fi

Gerd Djupsjöbacka
Vanhusneuvoja/muistihoitaja
Puh. 044 727 1230
gerd.djupsjobacka@mustasaari.fi

Jos muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kolmasosa yli 65-vuotiaista kokee muistinsa heikentyneen, mutta aina syynä ei tarvitse olla muistisairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistiongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistihäiriöt kannattaa ottaa puheeksi terveyskeskuksen vanhusneuvojan/muistihoitajan kanssa, joka tekee muistikartoituksen. Alkukartoituksessa tehdään muistitesti, ja tarvittaessa otetaan verikokeita ja lääkäri tekee tutkimuksen.

Ota yhteyttä, kun

  • huomaat muistin heikentyneen

  • joudut jatkuvasti etsiskelemään henkilökohtaisia esineitä kuten lompakkoa tai avaimia

  • autolla ajaessasi joudut miettimään, minne olet menossa

  • unohdat toistuvasti sovittuja tapaamisia

  • uusien asioiden opettelu on selkeästi vaikeutunut

  • muistiongelmia vähätellään tai peitellään.

Vanhusneuvojan/muistihoitajan työtehtäviin kuuluu myös kertoa, miten terveyttä voidaan edistää ja sairauksia ja tapaturmia ehkäistä. Hän järjestää ikäihmisille hyvinvointia edistäviä tapaamisia tai tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä riskiryhmille. Neuvonta, ohjaus ja varhainen tuki auttavat ikääntynyttä hyödyntämään omia voimavarojaan elämänlaadun parantamiseksi.

Linkkejä:

Muistiasiakkaan hoitoketju Käypä hoito -suositusten mukaisesti:
https://www.vaasankeskussairaala.fi/ammattilaisille/ammattilaisille/hoito--ja-palveluketjut/etenevan-muistihairiopotilaan-hoito/

Mustasaaren vanhustenhuolto:
https://www.mustasaari.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/vanhustenhuolto/

Muistiliitto:
http://www.muistiliitto.fi