Adoptio

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välillä.

Adoptio vahvistetaan oikeuden päätöksellä.

Adoptioon ryhtyvän on ennen adoptiota saatava adoptioneuvontaa joko kotikunnalta tai Pelastakaa Lapset ry:ltä. Adoptiolasta ulkomailta toivovien on kysyttävä kansainvälisiä adoptiopalveluja valtuutetulta kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antajalta. Luvan saaneet palvelunantajat ovat Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.