Ehkäisevän päihdetyön tiimi

Mustasaaren kunnan ehkäisevä päihdetyö

Kunta vastaa omalla alueellaan ehkäisevän päihdetyön organisoinnista (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 5. §).

Kunnan ehkäisevän päihdetyön tiimi on toiminut vuoden 2020 alusta. Tiimin muodostavat ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja ehkäisevän päihdetyön nuorisotiedottaja. Mustasaaressa ehkäisevä työ on haluttu kohdentaa lapsiin ja nuoriin.

THL:n mukaan ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Se kohdistuu alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen. Työn tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Tiimin tehtävänä on

  • johtaa kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmää
  • huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niistä tiedottamisesta
  • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistys-, liikunta- ja nuorisopalveluissa
  • koordinoida ja suunnitella pitkäjänteistä ehkäisevää päihdetyötä kouluissa niin että aktivoidaan sekä koulun omia että ulkopuolisia toimijoita.
  • huolehtia siitä, että tietoa päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä tarjotaan yksityisille henkilöille ja ryhmille
  • järjestää infoiltoja vanhemmille sekä levittää vanhempainkokouksissa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä
  • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista lapsiin ja nuoriin liittyvillä kunnan tehtäväalueilla
  • suunnitella ja levittää tietoa oppilaille, opiskelijoille, kunnan henkilöstölle ja huoltajille suunnatuista luennoista ja koulutustilaisuuksista
  • toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa maakunta- ja paikallistasolla
  • kehittää ja päivittää strategisia suunnitelmia.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori konsultoi päihdeasioissa. Teemme yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollon, sivistyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen, huoltajien sekä nuoriso-ohjaajien ja etsivien nuorisotyötekijöiden kanssa.

Ota reippaasti yhteyttä!

Yhteystiedot:
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Nina Herrgård, puh 044 424 9150 (ma–to), nina.herrgard@mustasaari.fi

Ehkäisevän päihdetyön nuorisotiedottaja
Hannah Skogström, puh 044 727 7391, hannah.skogstrom@mustasaari.fi