Maahanmuutto ja kotouttaminen

Kotouttamisessa on kyse kaikkien oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista etnisestä tai kulttuurisesta taustasta riippumatta ja yhdessä elämisestä toistensa erilaisuutta kunnioittaen. Kotouttamisessa on myös kyse vasta saapuneen maahanmuuttajan mahdollisuudesta työhön ja yhteiskuntaan sopeutumiseen.

Mustasaaren kunnalla on kotouttamisohjelma, jossa sanotaan, että kunnan tulee:

• huolehtia uusien kuntalaisten tarpeista tasapuolisesti näiden etnisestä taustasta riippumatta

• edistää maahanmuuttajien kotoutumista Mustasaareen joustavalla tavalla niin että maahanmuuttaja pääsee osallistumaan yhteiskuntaelämään

• rohkaista maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisesti kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan.

Maahanmuuttajat voivat kääntyä virastotalon aulassa toimivan yleisen infopisteen puoleen. Infopiste tarjoaa yleistä tietoa kunnasta ja sen palveluista. Infopisteestä ohjataan myös tarpeen mukaan oikeaan paikkaan.

Lisää aiheesta:
Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma

Lausuma

Mustasaaren kunnanvaltuusto 28.9.2015

Maailman pakolaistilanne on nyt pahempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. 60 miljoonaa ihmistä on paossa sotaa ja kurjuutta. Kasvava joukko pakolaisia on hakeutunut Eurooppaan ja pieni osa heistä Suomeen. Moni pakenee henkensä edestä ja vaarantaa henkensä uudelleen pakomatkalla. Näiden ihmisten on pitänyt jättää taakseen kaikki: koti, työ, sukulaiset ja ystävät. Heidän koko maailmansa on romahtanut.

Meillä on etuoikeus elää turvallisessa yhteiskunnassa, jonka arvojen mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja kaikilla on oikeus turvallisuuteen rodusta, uskonnosta, kielestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Valtuutettuina haluamme perustaa toimintamme näihin arvoihin mustasaarelaisten parhaaksi. Emme voi kuitenkaan vain seurata sivusta, kun maailma ympärillämme muuttuu ja niin monen ihmisen maailma romahtaa. Meidän on myös uskallettava ottaa kantaa ja toimia.

Olemme varsinkin viime päivinä seuranneet yhä huolestuneempina ja kauhistuneempina, miten Suomesta turvaa etsineet pakolaiset ovat joutuneet rasististen ja vihamielisten hyökkäysten kohteeksi eri puolilla maatamme. Vastustamme jyrkästi kaikkia rasismin ja ulkomaalaisvihamielisyyden muotoja. Toteamme kiitollisina, että myös Mustasaaressa moni vapaaehtoinen on näyttänyt, miten hädässä olevat ihmiset otetaan inhimillisesti vastaan.

Mustasaaren on myös jatkossa oltava turvallinen ja hyvä kunta asua ja elää kaikille, niin pakolaisille, muille ulkomailta tuleville kuin syntyperäisille suomalaisillekin. Pakolaisten on voitava tuntea olevansa tervetulleita ja turvassa minne päin tahansa Suomea he saapuvatkin. Haluamme Mustasaaressa aktiivisesti vaikuttaa tähän kaikessa toiminnassamme.