Oravaisten–Vöyri–Maksamaan lähisairaala

Osoite: Öurintie 25, 66800 Oravainen

Lähisairaalassa on 24 hoitopaikkaa. Osastolla annetaan kiireellisen hoidon ja pitkäaikaispotilaiden hoidon lisäksi aktiivista kuntoutusta, lomahoitoa omaishoidettaville sekä hyvää hoitoa elämän loppuvaiheessa. Hoitoideologiamme perustuu turvallisuuteen, yksilöllisyyteen, yksityisyyteen, itsenäisyyteen ja jatkuvuuteen.

Lähisairaalan hoitoonoton ja hoidon kriteerit (Hoivalautakunta 4.5.2016)

Osaston puhelinnumero on 06 385 2265

Vierailuaika on klo 14–15 ja 18–19.

Osastosta vastaavat lääkäri Ilkka Pajunen ja osastonhoitaja Ann-Sofi Vestman.