Mustasaaren lähisairaala

Korsholms närsjukhus
Toiminta-ajatus

Mustasaaren lähisairaala haluaa tarjota turvallista ja yksilöllistä hoitoa mustasaarelaisille.

Tarjoamme:

  • myönteisen hoitoympäristön, jossa huomioidaan yksilön tarpeet

  • ammattitaitoisen ja moniammatillisen henkilökunnan antamaa, helposti saatavilla olevaa hoitoa

  • mahdollisuuden kiireelliseen hoitoon, tutkimuksiin, kuntoutukseen ja palliatiiviseen hoitoon

  • hoivakotihoitoa kodinomaisessa ympäristössä

  • kokonaisvaltaista hoitoa yhdessä/yhteistyössä avohoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa

joka perustuu

  • kuntouttavaan ja aktivoivaan työotteeseen

  • elämänarvoja kunnioittaviin eettisiin periaatteisiin, joissa ihminen kohdataan yksilöllisesti

  • omaisten osallistumiseen hoitoon

  • oireita lievittävään hoitoon ja arvokkaaseen kohteluun myös elämän loppuvaiheessa.

Lähisairaalan akuuttihoito-osasto ja kuntoutusosasto: Hoitoonotot ja hoidon kriteerit (Hoivalautakunta 4.5.2016)

Lähisairaalan vierailuaika on päivittäin klo 14–15 ja 18–19.
Käyntiosoite on Monantie 9, Sepänkylä.
Postiosoite on Mustasaaren lähisairaala, Vanha Karperöntie 17, 65610 Mustasaari

Osastosta vastaavat ylilääkäri Sofia Svartsjö ja ylihoitaja Susann Granlund.