Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  • valvoa asiakkaan oikeuksia muun muassa tiedottamalla asiakkaille näiden oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaita asiakaslain noudattamiseen liittyvissä asioissa
  • auttaa kohteluunsa tyytymätöntä asiakasta muistutuksen tekemisessä sosiaalihuollon yksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaaliasiamiehen palvelut on järjestetty yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot