Sosiaalilautakunta

Tehtävät ja toimivalta

Sosiaalilautakunta huolehtii sosiaalihuoltolain ja muiden sosiaalipalvelujen toimialaa koskevien lakien nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Sosiaalilautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, vastata asukkaiden hyvän sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämisestä sekä ehkäistä sosiaalisia epäkohtia.

Kokoonpano