Sosiaalihuollon rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 10. §:n mukaan  laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee

  • rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
  • mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa kerran vuodessa maksutta, mitä tietoja itsestä on tallennettu henkilörekisteriin. Voit pyytää tietoja tarkastettavaksi lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen Sosiaalipalvelut, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.

Rekisteri omaishoidosta
Rekisteri kotipalvelun asiakkaista
Rekisteri palveluasumisen asukkaista
Rekisteri Solgårdin lyhytaikaishoidon asiakkaista
Rekisteri hoidon dokumentoinnista, kotipalvelu
Rekisteri hoidon dokumentoinnista, palveluasuminen
Rekisteri hoidon dokumentoinnista, Solgårdin lyhytaikaishoito
RAI kotipalvelu
RAI palveluasuminen
Rekisteri kotipalvelun ja palveluasumisen laskutuksesta (Aspgården, Solhörnan, Helmiina)
Rekisteri Solgårdin ja Elviran laskutuksesta
Rekisteri omaishoidon laskutuksesta
Rekisteri lastensuojeluilmoituksista
Rekisteri lastenvalvojajärjestelmästä
Rekisteri perhetyöstä
Rekisteri lastensuojelusta
Rekisteri vammaispalvelun asiakkaista
Rekisteri erityishuollosta
Rekisteri toimeentulotuesta
Rekisteri päihdehuollosta
Rekisteri perheneuvolasta
Rekisteri arvonlisäverottomista sosiaalipalvelujen tuottajista