Avgifter inom tandvården

Besöksavgift (tas för varje besök)

Munhygienist 10,20 €
Tandläkare 13,10 €
Specialtandläkare 19,20 €

Utöver dessa uppbärs åtgärdsavgift
Exempel på priser:

Undersökning 18,90 – 38,00 €
Röntgenbild 8,40 €
Röntgenbild av hela käken 18,90 - 19,10 €
Bedövning 8,40 €
Lagning 18,90 – 55,60 €
Rotbehandling 18,90 – 54,90 €
Tandstensborttagning 37,50 – 54,90 € (30 - 60 minuter)
Extraktion 18,90 – 38,00 €
Operativ extraktion 55,60 – 78,00 €

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift om 50,80 € enligt förordningens § 25