Kontakt till tandkliniken

Kontaktuppgifter:
Tandklinikerna

Korsholms hälsovårdscentral har tagit i bruk TeleQ telefonsystem för att förbättra tillgängligheten till hälsovårdscentralen, för tfn 06 327 7430.

Du kan antingen välja att vänta i telefonkön eller välja att bli uppringd, om det är många i kön.

Gör så här för att bli uppringd: 
Följ den inspelade röstens instruktioner.

  • Val av språk
  • Välj uppringning              

Du uppmanas att knappa in ditt telefonnummer. Avsluta sedan med fyrkant #.  Du får besked om ett ungefärligt klockslag när du blir uppringd på det nummer som knappats in.

  • Tala in ett meddelande 
    Om du inte kan knappa in ditt telefonnummer eller om ärendet är brådskande: vänta kvar i luren tills den inspelade rösten ber dig tala in namn och telefonnummer.  

Tandskötaren ringer upp dig vid överenskommen tid. Observera att samtalet kommer från okänt nummer.

Har du ingen knapptelefon?
Ring din tandklinik. Om du inte kan knappa in ditt telefonnummer. Lyssna till meddelandet som läses och tryck inte på telefonens knappar. Vänta kvar i luren tills den inspelade rösten ber dig tala in namn och telefonnummer.  

Vill du avboka återuppringningstiden du har fått? 
Ring din tandklinik, knappa in ditt telefonnummer, du får meddelande att ditt telefonnummer redan är registrerat och du får frågan om du vill behålla, avboka eller ändra ditt telefonnummer? Följ röstens anvisningar.