Akuttandvård

Akutvård och första hjälpen inom munhälsovården

Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet sker via munhälsovårdens tidsbeställningar:
Korsholms tandklinik: må–to kl. 8.00–16.00, fre kl. 8.00–15.00, tfn 06 3277430
Vörå tandklinik: må–to kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–12.00, tfn 06 385 2354 eller
Oravais tandklinik, må–to kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–12.00, tfn 06 385 2245.

Kvällar, veckoslut och helger
Samjouren vid Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2–4, 65100 Vasa:
Tfn 06 213 1001
Brådskande munhälsovård ges veckoslut och söckenhelger på samjouren vid Vasa centralsjukhus kl.10–12 utan tidsbeställning. 

Akutvård vid Seinäjoki hälsovårdscentral, Y-byggnaden 1 våningen, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki: 
Tfn: 044 425 5915
Må–to kl. 16–21, fredagar och söckenhelger kl. 15–21.
Veckoslut och söckenhelger kl. 14.30–21

Nattjour kl. 21.00–08.00 i Åbo, tfn 02 313 8800.

Jouren är ämnad för alla som behöver brådskande tandvård oberoende av patientens ålder eller hemkommun. Åtgärderna vid tandläkarjouren är huvudsakligen av förstahjälp-karaktär, m.a.o. mera omfattande arbeten kan utföras endast i begränsad omfattning.