Munhälsovård

Munnens hälsa är en viktig del av individens välbefinnande. Sjukdomar i munnen har också ett samband med många allmänsjukdomar. Vid serviceproduktionen följer vi vårdgarantilagstiftningen och principen om jämlikhet samt etiska värden. I verksamheten betonas förebyggande arbete. Det är alltid förmånligare att upprätthålla hälsan än att åtgärda skador.

Tandvård

Munhälsovårdens målsättning är att alla kan bibehålla sina egna tänder funktionsdugliga under hela livet. I denna strävan är tändernas egen vård hemma det mest viktiga.

  • Hela befolkningen har rätt till munhälsovård vid hälsovårdscentralen.
  • Patienter med värk får i regel vård inom ett dygn.
  • Jourmottagning ordnas under vardagar vid munhälsovårdens egna mottagningar

Kontaktuppgifter till tandklinikerna

Väntetider för besök till munhälsovården