Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänster ansvarar för ordnandet av den lagstadgade hälso- och sjukvård för kommuninvånarna under ledning av vårdnämnden. Målsättningen är att erbjuda kommunens invånare en god och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Hälsovårdens verksamhetsfält är uppdelat i fyra olika områden:

  • förvaltning
  • öppen hälso- och sjukvård
  • närsjukhus
  • specialtjänster

Du kan bekanta dig med Korsholms kommuns hälsovårdsservice genom att klicka vidare på menyn under hälso- och sjukvård.