Flyktingmottagning och integration

flyktingmottagning och integration, hemsidanI Korsholm ansvarar integrationsenheten för samordningen av mottagandet av kvotflyktingar och asylsökanden som har fått uppehållstillstånd samt att integrationsåtgärder och stöd inleds utan dröjsmål. Integrationsarbetet sker i samarbete med kommunens övriga verksamheter och integrationsverksamheten ansvarar för initiering och upprätthållande av samverkan mellan lokala aktörer. I Korsholm utgör Kulturhuset en naturlig knytpunkt för kulturell mångfald och även många vänfamiljer är på frivillig basis involverade i flyktingfamiljernas integration.

Verksamhetsidé

Målsättningen med verksamheten är att stöda och främja integreringen av de flyktingar som fått kommunplats i Korsholm.

Integrationsinsatserna syftar till att ge flyktingarna förutsättningar att försörja sig själva och bli delaktiga i det nya samhället. Integrationsarbetet innebär även att ta tillvara den resurs det innebär att människor med olika etnicitet, kultur, språk, religion och livserfarenhet flyttar till Korsholm.

I verksamheten betonas öppenhet, jämlikhet samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Centrala funktioner

FLYKTINGMOTTAGNING för personer med uppehållstillstånd

 • Integrationsarbete i enlighet med lagen om främjande av integration
 • Socialt arbete i enlighet med socialvårdslagen
 • Familjeåterföreingar

INFORMATIONSSERVICE i samarbete med kommunens Welcome Office servicepunkt

 • Flyktingar (kvotflyktingar och asylsökanden som fått uppehållstillstånd)
 • Arbetskraftsinvandrare
 • Studerandeinvandrare
 • Övriga invandrare

KOORDINERING OCH SAMARBETE med övriga aktörer i integrationsfrågor

 • Kommunens olika verksamheter
 • Arbets- och näringsbyrån
 • Vuxenutbildning
 • Magistraten
 • NTM-centralen
 • Polisen
 • Tredje sektorn
 • Frivilliga (t.ex. vänfamiljer & Röda Korset)
 • Övriga aktörer

Vid behov beställer vi tolk eller använder telefontolkning.

Nyttiga länkar

Migrationsverket

Inrikesministeriet

Arbets- och näringsministeriet: Integration.fi

Arbets- och näringstjänster (TE-tjänster)

Folkpensionsanstalten (FPA)

Polisen

Infobanken

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Väestöliitto

Kontaktuppgifter

Korsholms integrationsenhet
Centrumvägen 4,
65610 Korsholm
Tfn 06 3277 111 (växel)