Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället.

Korsholms kommun har ett integrationsprogram som säger att kommunen ska:

  • tillgodose invandrarnas behov på ett jämvärdigt sätt oberoende av personens etniska bakgrund.
  • främja invandrarens integrering i Korsholm på ett flexibelt sätt så att han eller hon blir delaktig i samhället
  • uppmuntra invandrare att aktivt ta del av kommunens utbud av kultur- ungdoms- och idrottstjänster

Invandrare kan vända sig till infopunkten som finns i ämbetshusets aula. I infopunkten får man allmän information om kommunen och dess tjänster, och därifrån blir man vid behov hänvisad till rätt instans för respektive ärende.

Integrationsprogram

Uttalande

Korsholms kommunfullmäktige 28.9.2015

Flyktingsituationen i världen är värre än någonsin tidigare efter andra världskriget, 60 miljoner människor är på flykt undan krig och elände. Ett ökande antal har sökt sig till Europa och en liten del av dessa till inland. Många flyr för sitt liv och riskerar det på nytt under flykten. Det är människor som tvingats lämna allt; hem, arbete, släktingar och vänner. Hela deras värld har rasat samman.

Vi har fått förmånen att leva i ett tryggt samhälle byggt på värderingar om alla människors lika värde och líka rätt till trygghet oberoende av ras, religion, språk och samhällsställning Som förtroendevalda vill vi bygga allt vårt agerande för korsholmarnas bästa på dessa värderingar. Men vi kan inte heller stillatigande bara se på när världen omkring oss förändras och rasar samman for så många medmänniskor. Vi måste också våga ta ställning och agera.

Vi har med stigande oro och förskräckelse, speciellt under de senaste dagarna, sett hur utsatta flyktingar som kommit till vårt land för att söka trygghet utsätts för rasistiska och hatiska aktioner på olika håll i vårt land. Vi tar skarpt avstånd från alla uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Vi noterar med tacksamhet att många frivilliga också i Korsholm visat vägen för hur man på ett medmänskligt sätt tar emot människor i nöd.

Korsholm skall också i fortsättningen vara en trygg och bra kommun för alla att bo och vistas i. Detta skall gälla såvälflyktingar som andra från utlandet kommande lika väl som infödda finländare. Flyktingar skall kunna känna sig välkomna och trygga vart de än kommer i Finland. I Korsholm vill vi aktivt medverka till detta i all vår verksamhet.